Cylchfa Sir Benfro

Y Wobr yn Sir Benfro


Duke of Edinburgh's Award Logo

 

Mae dros 400 o bobl ifanc yn cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ar adeg benodol.

Mae 12% o'r bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol wedi cael Gwobr - mae llawer ohonynt wedi cael y tair gwobr gan fod gennym enw da iawn am gynnig y Wobr Aur, sef y wobr orau un.

Mae'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y Wobr yn Sir Benfro yn cael cyfle i deithio yn rhan o'u rhaglen weithgareddau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf maent wedi teithio i Ganada, Romania, Costa Rica, Ffrainc, America a Sbaen i enwi ond ychydig, ac mae ein tripiau i'r Alban ac Iwerddon wedi bod yn boblogaidd iawn.  

 

Mae pob ysgol uwchradd yn Sir Benfro yn cynnig Gwobr Dug Caeredin ar y tair lefel.

Ysgol y Preseli

Caroline Wilson

Ysgol Dewi Sant

Mrs Blair and Miss Morton

Ysgol Bro Gwaun

Maggie Webb-Elder and Mr James

Ysgol Syr Thomas Picton

Miss Pretious and Lindsey Hooper

Ysgol Tasker Milward

Suzanne Moses and  Dave Sommerville

Ysgol Aberdaugleddau

Mr Williams

Ysgol Greenhill

Miss J Llewellyn and Mr C Williams

Ysgol Penfro

Mrs A Rees and Paul Dyson

Ysgol Portfield

Mrs Richards

Uned Cyfeirio Disgyblion Neyland

Helen Right

 

Mae gennym hefyd 3 Canolfan Wobrau Agored yn Abergwaun, Crymych a Hwlffordd sydd ar agor i unrhyw un rhwng 14 a 25 oed. Gallwch gael manylion cysylltu a gwybodaeth am amseroedd y cyfarfodydd drwy ffonio Dave Sommerville ar 01437 775235 neu drwy anfon ebost .

 

Mae'r clybiau ieuenctid a'r mudiadau gwirfoddol isod hefyd yn cynnig y Wobr ond nid yw pob un yn cynnig tair lefel y Wobr:

Clwb Ieuenctid Abergwaun

Steve Lewis

Canolfan Ieuenctid Tanyard

John Heffernan and Katie Miller

Diffoddwyr Tân Ifanc Doc Penfro

Paul Dyson

Ysgol Castle

Miss Harries

Coleg Sir Benfro

Kate and Denys Bassett-Jones

 

Os hoffech fod yn arweinydd gyda Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ffoniwch Dave Sommerville ar 01437 775235 neu anfonwch ebost .

 

 

 

ID: 139 Adolygwyd: 18/5/2015