Cylchfa Sir Benfro

Y Wobr yn Sir Benfro


Duke of Edinburgh's Award Logo

 

Mae dros 400 o bobl ifanc yn cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ar adeg benodol.

Mae 12% o'r bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol wedi cael Gwobr - mae llawer ohonynt wedi cael y tair gwobr gan fod gennym enw da iawn am gynnig y Wobr Aur, sef y wobr orau un.

Mae'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y Wobr yn Sir Benfro yn cael cyfle i deithio yn rhan o'u rhaglen weithgareddau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf maent wedi teithio i Ganada, Romania, Costa Rica, Ffrainc, America a Sbaen i enwi ond ychydig, ac mae ein tripiau i'r Alban ac Iwerddon wedi bod yn boblogaidd iawn. Edrychwch ar yr oriel i weld lluniau o'r hyn y mae'r bobl ifanc wedi bod yn ei wneud er mwyn cael eu Gwobrau.

Cliciwch i Weld yr Oriel.

 

Mae pob ysgol uwchradd yn Sir Benfro yn cynnig Gwobr Dug Caeredin ar y tair lefel.

Ysgol y Preseli

Caroline Wilson, Eleri Thomas

Ysgol Dewi Sant

Mrs Bennett, Mrs Lounds

Ysgol Bro Gwaun

Mr Woodman, Andy Jones

Ysgol Syr Thomas Picton

Mr a Mrs Milne, Mrs Tamsett

Ysgol Tasker Milward

Mr Roberts, Dave Sommerville

Ysgol Aberdaugleddau

Miss Dootson, Mr Williams

Ysgol Greenhill

Mrs Unwin

Ysgol Penfro

Mr J Jones

Ysgol Portfield

Miss Watton

Uned Cyfeirio Disgyblion Neyland

Kimberley Davies

 

Mae gennym hefyd 3 Canolfan Wobrau Agored yn Abergwaun, Crymych a Hwlffordd sydd ar agor i unrhyw un rhwng 14 a 25 oed. Gallwch gael manylion cysylltu a gwybodaeth am amseroedd y cyfarfodydd drwy ffonio Dave Sommerville ar 01437 775235 neu drwy anfon ebost.

 

Mae'r clybiau ieuenctid a'r mudiadau gwirfoddol isod hefyd yn cynnig y Wobr ond nid yw pob un yn cynnig tair lefel y Wobr:

Clwb Ieuenctid Abergwaun

Claire Walling

Canolfan Ieuenctid Tanyard

Alex Rogers

Diffoddwyr Tân Ifanc Doc Penfro

Paul Dyson

Clybiau Ffermwyr Ifanc

Mike Williams, Georgina Cornock

Geidiaid Ardal Preseli

Caroline Wilson

 

Os hoffech fod yn arweinydd gyda Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ffoniwch Dave Sommerville ar 01437 775235 neu anfonwch ebost.

 

 

 

ID: 139 Adolygwyd: 8/12/2011