Cylchfa Sir Benfro

Gwobr Dug Caeredin


Duke of Edinburgh's Award Logo

 

Mae Gwobr Dug Caeredin yn rhaglen datblygiad personol o safon uchel, sy'n cynnig her a mwynhad i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed. Os hoffech wybod rhagor am y rhaglen hon a beth yw manteision cymryd rhan, ewch i wefan y Wobr.

Mae Gwobr Dug Caeredin yn ENFAWR yn Sir Benfro ac rydym yn falch o'r ffaith fod cyfran y bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y Wobr yn fwy yn Sir Benfro nag yn unrhyw sir arall yng Nghymru, a hynny ers dros 10 mlynedd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Wobr yn Sir Benfro a dod o hyd i Grŵp i ymuno ag ef cliciwch yma Y Wobr yn Sir Benfro (mewn ffenestr newydd)

Os hoffech fod yn arweinydd gyda Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ffoniwch Dave Sommerville ar 01437 775235 neu anfonwch ebost.

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Gwefan Make Your Mark (mewn ffenestr newydd)

Gwobr Dug Caeredin (mewn ffenestr newydd) - Gwefan y Wobr ei hun.

Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro (mewn ffenestr newydd) - Gwefan answyddogol Sir Benfro. Defnyddiol iawn i'r rhai sy'n cymryd rhan ac i arweinwyr.

Gwobr John Muir (mewn ffenestr newydd) - Gwobr wych i'r rhai sy'n cymryd rhan mewn prosiectau cadwraeth am eu Gwasanaeth.

Taith Victoria James i Gopa Mynydd Everest (mewn ffenestr newydd) - Mae Victoria yn un o'r aseswyr ac wedi cael y Wobr Aur. Llwyddodd i ddringo mynydd Everest yn ddiweddar - y ferch gyntaf o Gymru i wneud hynny!

Rhagolygon Tywydd y BBC (mewn ffenestr newydd) - I gael gwybod beth fydd y tywydd lle bynnag a phryd bynnag y byddwch yn gwneud eich Teithiau.

 

ID: 137 Adolygwyd: 8/12/2011