Cylchfa Sir Benfro

Gwobr Dug Caeredin


Duke of Edinburgh's Award Logo

 

Mae Gwobr Dug Caeredin yn rhaglen datblygiad personol o safon uchel, sy'n cynnig her a mwynhad i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed. Os hoffech wybod rhagor am y rhaglen hon a beth yw manteision cymryd rhan, ewch i wefan y Wobr.

Mae Gwobr Dug Caeredin yn ENFAWR yn Sir Benfro ac rydym yn falch o'r ffaith fod cyfran y bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y Wobr yn fwy yn Sir Benfro nag yn unrhyw sir arall yng Nghymru, a hynny ers dros 10 mlynedd.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Wobr yn Sir Benfro a dod o hyd i Grŵp i ymuno ag ef cliciwch yma Y Wobr yn Sir Benfro (mewn ffenestr newydd)

Os hoffech fod yn arweinydd gyda Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro ffoniwch Dave Sommerville ar 01437 775235 neu anfonwch ebost .

 

Facebook  page

Cysylltiadau Defnyddiol

Gwefan Make Your Mark (mewn ffenestr newydd)

Gwobr Dug Caeredin (mewn ffenestr newydd) - Gwefan y Wobr ei hun.

Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro (mewn ffenestr newydd) - Gwefan answyddogol Sir Benfro. Defnyddiol iawn i'r rhai sy'n cymryd rhan ac i arweinwyr.

Gwobr John Muir (mewn ffenestr newydd) - Gwobr wych i'r rhai sy'n cymryd rhan mewn prosiectau cadwraeth am eu Gwasanaeth.

Taith Victoria James i Gopa Mynydd Everest (mewn ffenestr newydd) - Mae Victoria yn un o'r aseswyr ac wedi cael y Wobr Aur. Llwyddodd i ddringo mynydd Everest yn ddiweddar - y ferch gyntaf o Gymru i wneud hynny!

Rhagolygon Tywydd y BBC (mewn ffenestr newydd) - I gael gwybod beth fydd y tywydd lle bynnag a phryd bynnag y byddwch yn gwneud eich Teithiau.

 

ID: 137 Adolygwyd: 10/6/2015