Cylchfa Sir Benfro

Ffitio’r Darlun Ehangach


Mae nifer o ffyrdd y gallai cynghorau ysgol Sir Benfro ffitio i mewn i'r gwaith sy'n mynd ymlaen yn lleol ac yn genedlaethol.

 

Draig Ffynci

Cynulliad Pobol Ifanc Cymru ydyw'r Ddraig Ffynci. Mae'n rhoi cyfle i bobol ifanc gael dweud eu dweud yngl?n â materion sy'n eu heffeithio. Mae'r Ddraig Ffynci yn ceisio cynrychioli cymaint o bobol ifanc a phlant ag sy'n bosibl ac yn gweithio gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn ceisio cael newid.

Prif dasgau'r Ddraig Ffynci ydyw gwneud yn siwr fod barn y plant a'r bobol ifanc yn cael gwrandawiad yn enwedig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (WAG) ac i gefnogi cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan:

Draig Ffynci wefan (Mewn ffenest newydd)

 

Partneriaethau Lleol

Sefydlwyd Partneriaethau Plant a Phobol Ifanc i gynllunio a chydlynu gwasanaethau i blant a phobol ifanc ar lefel lleol.

Mae'r partneriaethau hyn yn ceisio sicrhau fod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfleoedd i rannu eu barn a chael eu clywed.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan:

Sir Benfro PPPHI (Mewn ffenest newydd)

 

Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro

Mae'r mwyfarif o awdurdodau lleol wedi sefydlu Cynulliad Ieuenctid neu Fforymau Ieuenctid i helpu pobol ifanc ar lefel lleol i ddatblygu y sgiliau a'r hyder i fynegi barn a dylanwadu ar wneud penderfyniadau.

ID: 693 Adolygwyd: 2/2/2012