Cylchfa Sir Benfro

Cysylltwch â Ni


 

Angen Cymorth? Cefnogaeth? Cyngor? Cliciwch yma.

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r wefan, cysylltwch â Andy Applegate.

Ebost:

andy.applegate@pembrokeshire.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Gwasanaeth Gwybodaeth:

E-bost:

rose.davis@pembrokeshire.gov.uk  

Testun:

07770 568186

Ffôn:

07770 568186  

 

Cliciwch yma am Fanylion Cyswllt Ieuenctid Sir Benfro

 

Rhif argyfwng y tu allan i oriau gwaith ar gyfer plant a phobl ifanc: 08708 509508

(Bydd galwad i'r rhif hwn yn cael ei hateb gan y rhai sy'n ateb galwadau yn y Bwrdd Iechyd Lleol a'r un rhif sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer meddygon ar alwad yn ystod y nos ac ar benwythnosau.)

Gallwch ffonio'r rhif:

  • Rhwng 5:00pm ac 8:00am (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  • Rhwng 5:00pm ar ddydd Gwener ac 8:00am ar ddydd Llun (yn ystod y penwythnos)

 

Bydd y sawl sy'n ateb yr alwad yn gofyn am ychydig o wybodaeth:

Enw:
Cyfeiriad:
Rhif ffôn:
Disgrifiad byr o'r broblem:
(Bydd yn rhoi'r wybodaeth i'r gweithiwr cymdeithasol a bydd y gweithiwr cymdeithasol yn eich ffonio yn ôl)

 

Mae'r Tîm y Tu Allan i Oriau yn ymwneud yn bennaf ag argyfyngau ym maes Gofal Cymdeithasol a Thai - sefyllfaoedd na ellir eu gadael tan y diwrnod gwaith dilynol.

Mae'r Tîm y Tu Allan i Oriau yn rhoi rhywfaint o wybodaeth a chyngor i alwyr hefyd.

ID: 115 Adolygwyd: 8/7/2015

Cyfeiriad

Cyngor Sir Penfro,
Marchnata a Chyfathrebu (2D),
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
SA61 1TP.

Contact Tammy or Rose on:
Tel: (01437) 775668
Tel: (01646) 680863

Text: (07770) 568186

tammy.foley@pembrokeshire.gov.uk
rose.davis@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltiadau Defnyddiol