cartref |
english |
chwiliwch |
wefan graphig |

Croeso i Gylchfa Ieuenctid Sir Benfro


Newyddion Diweddaraf

 • | 21/05/2015 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.
  ID: 1351

 • |i lawr y twll cwningen yn scolton! 20/05/2015 - I lawr y twll cwningen yn Scolton!
  Mae Maenordy Scolton yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gyda thema Alice in Wonderland i ymwelwyr y Sulgwyn hwn....
  ID: 1350

 • | 20/05/2015 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.Pembroke Dock Library is inviting local children to join their ‘Springwatch` and explore the wildlife around them....
  ID: 1349

 • |wythnos glanhau`r arfordir 06/05/2015 - Wythnos Glanhau`r Arfordir
  Wythnos Glanhau`r Arfordir8 - 17 Mai 2015May 9th - Poppit Sands @ 10:30May 13th - Newgale @ 10:00May ...
  ID: 1348

 • | 05/05/2015 -
  ID: 1347

 • |barcelona taith 2015 01/04/2015 - Barcelona Taith 2015
   Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu lle ar gyfer eich plentyn ar drip Ieuenctid Sir Benfro ...
  ID: 1345

 • | 02/03/2015 -
  RidersafeMenter Diogelwch y Ffyrdd ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed yw Ridersafe ac mae hi`n cydymffurfio ...
  ID: 1332

 • | 02/03/2015 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys. Take the opportunity to voice your opinion on your journey to school by filling in a short questionnaire for Wales` Children`s Commissioner....
  ID: 1316

 • |law and order comes to county! 25/02/2015 - Law and Order Comes to County!
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1309

 • |sports sponsorship celebrates 23 years 23/02/2015 - Sports sponsorship celebrates 23 years
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1307

 • |gweithredu ac ennill tocynnau cyngerdd 03/02/2015 - Gweithredu ac Ennill Tocynnau Cyngerdd
  Esiau ennil tocynnau cyngerdd? Edrych yma
  ID: 1303

 • |youngsters review education 26/01/2015 - Youngsters Review Education
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1302

 • |allwch chi ein helpu ni 23/01/2015 - Allwch chi ein helpu ni
  Mae Llysgenhadon Ifanc y DU yn rhoi llais ar lefel ryngwladol i bobl ifanc yn y DU....
  ID: 1301

 • | 19/12/2014 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1300

 • |pupils post a bullying warning 11/12/2014 - Pupils Post a Bullying Warning
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1298

 • |pensioners tuck into christmas 10/12/2014 - Pensioners tuck into Christmas
  Pensioners tuck into Christmas! 
  ID: 1297

 • |‘my time` scheme celebrates 1st birthday 28/11/2014 - ‘My Time` scheme celebrates 1st birthday
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1295

 • |ensemble takes to albert hall stage 18/11/2014 - Ensemble takes to Albert Hall stage
    Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1292

 • |successful jobsfair at pembroke dock 03/11/2014 - Successful Jobsfair at Pembroke Dock
  Successful Jobsfair at Pembroke Dock 
  ID: 1291

 • |rhoi sylw amlwg i lwyddiannau`r ymadawyr gofal 03/11/2014 - Rhoi sylw amlwg i lwyddiannau`r ymadawyr gofal
     Mewn digwyddiad llwyddiannus a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ieuenctid Aberdaugleddau ddoe ...
  ID: 1290

 • |ffair swyddi sir benfro 21/10/2014 - FFAIR SWYDDI SIR BENFRO
  Caiff ceiswyr gwaith yn Sir Benfro gyfle i gwrdd â darpar gyflogwyr mewn Ffair Swyddi arbennig nes ymlaen yn y mis....
  ID: 1288

 • |digwyddiadau hwyliog ar gyfer wythnos pobl sy’n gadael gofal 21/10/2014 - DIGWYDDIADAU HWYLIOG AR GYFER WYTHNOS POBL SY’N GADAEL GOFAL
  Bydd cyflawniadau pobl ifanc sy`n gadael gofal yn Sir Benfro, a`u hanghenion, yn cael eu hamlygu yn ...
  ID: 1287

 • |lisa`s moving on up 10/10/2014 - Lisa`s moving on up
    Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1283

 • |arddangosfa wenyn yn cipio gwobr arbennig 10/10/2014 - Arddangosfa wenyn yn cipio gwobr arbennig
    Mae arddangosfa wenyn a grëwyd gan dîm dylunio graffeg ac uned arwyddion Cyngor Sir Penfro wedi cipio gwobr genedlaethol....
  ID: 1282

 • |sale of e-cigarettes tackled by county council 12/09/2014 - Sale of e-cigarettes tackled by county council
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ...
  ID: 1281

 • |pobl ifanc milffwrd yn pontio’r bwlch rhwng y cenedlaethau 08/09/2014 - Pobl ifanc Milffwrd yn pontio’r bwlch rhwng y cenedlaethau
  Mae Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau wedi bod yn gweithio`n galed er mwyn sefydlu a meithrin cysylltiadau ...
  ID: 1280

 • |‘wheely` big cheque for harry 01/09/2014 - ‘Wheely` big cheque for Harry
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1279

 • |canlyniadau tgau sir benfro 22/08/2014 - Canlyniadau TGAU Sir Benfro
  Mae canran y disgyblion yn Sir Benfro sydd wedi ennill graddau CBAC A* neu A yn eu harholiadau TGAU eleni yn 18....
  ID: 1278

 • |canlyniadau safon uwch 15/08/2014 - Canlyniadau Safon Uwch
  Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch pob disgybl sydd wedi llwyddo yn yr arholiadau Safon Uwch ac UG heddiw (14 Awst 2014)....
  ID: 1277

 • | 11/08/2014 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.Pembrokeshire Citizens Advice Bureau is about providing free, independent, confidential and impartial ...
  ID: 1276

 • | 08/08/2014 -
  ID: 1275

 • |myfyrwyr gwobr aur yn cwpla eu crwydr 28/07/2014 - Myfyrwyr gwobr aur yn cwpla eu crwydr
  Mae grŵp o fyfyrwyr yn Sir Benfro sy`n ymgeisio am Wobr Aur yng Ngwobr Dug Caeredin, newydd gwpla taith gerdded drawiadol ar draws Cymru....
  ID: 1273

 • | 28/07/2014 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.A group of Pembrokeshire trainees came face to face with some four legged friends recently....
  ID: 1272

 • | 22/07/2014 -
  ID: 1271

 • |ennill beiciau am bwyntiau 17/07/2014 - Ennill beiciau am bwyntiau
  Mae disgybl yn Sir Benfro wedi ennill beic newydd sbon drwy ei chariad at chwaraeon....
  ID: 1268

 • |wales international young artist award: open now 09/07/2014 - Wales International Young Artist Award: Open Now
  Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu o fewn deg diwrnod // This article will be translated within ...
  ID: 1265

 • | 08/07/2014 -
  ID: 1264

 • |wythnos gwaith ieuenctid 23/06/2014 - Wythnos Gwaith Ieuenctid
   Mehefin 23 - 29 yw Wythnos Gwaith Ieuenctid 2014: digwyddiad blynyddol sy`n cynnig cyfle ...
  ID: 1260

 • |bydd yn seren 16/06/2014 - Bydd Yn Seren
   Maen nhw`n dweud na ddylid gadael i gyfle fynd heibio i ti....
  ID: 1258

 • |get £50,000 to explore your heritage 11/06/2014 - Get £50,000 To Explore Your Heritage
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1257

 • |cofrestru i bleidleisio yng nghymru a lloegr? 10/06/2014 - Cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a Lloegr?
  Mae`r ffordd yr ydym yn cofrestru i bleidleisio yn newidHyd nawr, pennaeth y cartref sydd wedi ...
  ID: 1256

 • |teenagers make the news! 04/06/2014 - Teenagers Make the News!
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1255

 • ID: 308  Adolygwyd: 3/3/2015 

  DEWISLEN LLYWIO - Lefel Is

  Beth Sydd Ymlaen |
  Newyddion |
  Digwyddiadau |
  Erthyglau |
  Y Parth |
  Newyddion Ieuenctid Sir Benfro |
  Digwyddiadau Cenedlaethol Clic |

  PRIF BYNCIAU

  Gwybodaeth |
  Be' sy' 'Mlaen |
  Cyfeiriadur Gwasanaethauu |
  Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc |
  Ar y We |
  Cysylltwch â Ni |

  Cynlluniwyd a Datblygwyd gan Gyngor Sir Penfro

  Hawlfraint © 2015 Cylchfa Ieuenctid Sir Benfro