Cylchfa Sir Benfro

Newyddion Diweddaraf


 • Barcelona Taith 2015 01/04/2015 - Barcelona Taith 2015
   Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu lle ar gyfer eich plentyn ar drip Ieuenctid Sir Benfro ...
  ID: 1345

 • 02/03/2015 -
  RidersafeMenter Diogelwch y Ffyrdd ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed yw Ridersafe ac mae hi`n cydymffurfio ...
  ID: 1332

 • 02/03/2015 -

  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.

   Take the opportunity to voice your opinion on your journey to school by filling in a short questionnaire for Wales` Children`s Commissioner....
  ID: 1316

 • Law and Order Comes to County! 25/02/2015 - Law and Order Comes to County!
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1309

 • Sports sponsorship celebrates 23 years 23/02/2015 - Sports sponsorship celebrates 23 years
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1307

 • Gweithredu ac Ennill Tocynnau Cyngerdd 03/02/2015 - Gweithredu ac Ennill Tocynnau Cyngerdd
  Esiau ennil tocynnau cyngerdd? Edrych yma
  ID: 1303

 • Youngsters Review Education 26/01/2015 - Youngsters Review Education
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1302

 • Allwch chi ein helpu ni 23/01/2015 - Allwch chi ein helpu ni
  Mae Llysgenhadon Ifanc y DU yn rhoi llais ar lefel ryngwladol i bobl ifanc yn y DU....
  ID: 1301

 • 19/12/2014 -
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1300

 • Pupils Post a Bullying Warning 11/12/2014 - Pupils Post a Bullying Warning
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1298

 • Pensioners tuck into Christmas 10/12/2014 - Pensioners tuck into Christmas
  Pensioners tuck into Christmas! 
  ID: 1297

 • ‘My Time` scheme celebrates 1st birthday 28/11/2014 - ‘My Time` scheme celebrates 1st birthday
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1295

 • Ensemble takes to Albert Hall stage 18/11/2014 - Ensemble takes to Albert Hall stage
    Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1292

 • Successful Jobsfair at Pembroke Dock 03/11/2014 - Successful Jobsfair at Pembroke Dock
  Successful Jobsfair at Pembroke Dock 
  ID: 1291

 • Rhoi sylw amlwg i lwyddiannau`r ymadawyr gofal 03/11/2014 - Rhoi sylw amlwg i lwyddiannau`r ymadawyr gofal
     Mewn digwyddiad llwyddiannus a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ieuenctid Aberdaugleddau ddoe ...
  ID: 1290

 • FFAIR SWYDDI SIR BENFRO 21/10/2014 - FFAIR SWYDDI SIR BENFRO
  Caiff ceiswyr gwaith yn Sir Benfro gyfle i gwrdd â darpar gyflogwyr mewn Ffair Swyddi arbennig nes ymlaen yn y mis....
  ID: 1288

 • DIGWYDDIADAU HWYLIOG AR GYFER WYTHNOS POBL SY’N GADAEL GOFAL 21/10/2014 - DIGWYDDIADAU HWYLIOG AR GYFER WYTHNOS POBL SY’N GADAEL GOFAL
  Bydd cyflawniadau pobl ifanc sy`n gadael gofal yn Sir Benfro, a`u hanghenion, yn cael eu hamlygu yn ...
  ID: 1287

 • Lisa`s moving on up 10/10/2014 - Lisa`s moving on up
    Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1283

 • Arddangosfa wenyn yn cipio gwobr arbennig 10/10/2014 - Arddangosfa wenyn yn cipio gwobr arbennig
    Mae arddangosfa wenyn a grëwyd gan dîm dylunio graffeg ac uned arwyddion Cyngor Sir Penfro wedi cipio gwobr genedlaethol....
  ID: 1282

 • Sale of e-cigarettes tackled by county council 12/09/2014 - Sale of e-cigarettes tackled by county council
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ...
  ID: 1281

 • Pobl ifanc Milffwrd yn pontio’r bwlch rhwng y cenedlaethau 08/09/2014 - Pobl ifanc Milffwrd yn pontio’r bwlch rhwng y cenedlaethau
  Mae Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau wedi bod yn gweithio`n galed er mwyn sefydlu a meithrin cysylltiadau ...
  ID: 1280

 • ‘Wheely` big cheque for Harry 01/09/2014 - ‘Wheely` big cheque for Harry
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1279

 • Canlyniadau TGAU Sir Benfro 22/08/2014 - Canlyniadau TGAU Sir Benfro
  Mae canran y disgyblion yn Sir Benfro sydd wedi ennill graddau CBAC A* neu A yn eu harholiadau TGAU eleni yn 18....
  ID: 1278

 • Canlyniadau Safon Uwch 15/08/2014 - Canlyniadau Safon Uwch
  Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch pob disgybl sydd wedi llwyddo yn yr arholiadau Safon Uwch ac UG heddiw (14 Awst 2014)....
  ID: 1277

 • 11/08/2014 -

  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.

  Pembrokeshire Citizens Advice Bureau is about providing free, independent, confidential and impartial ...
  ID: 1276

 • 08/08/2014 -
  ID: 1275

 • Myfyrwyr gwobr aur yn cwpla eu crwydr 28/07/2014 - Myfyrwyr gwobr aur yn cwpla eu crwydr
  Mae grŵp o fyfyrwyr yn Sir Benfro sy`n ymgeisio am Wobr Aur yng Ngwobr Dug Caeredin, newydd gwpla taith gerdded drawiadol ar draws Cymru....
  ID: 1273

 • 28/07/2014 -

  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.

  A group of Pembrokeshire trainees came face to face with some four legged friends recently....
  ID: 1272

 • 22/07/2014 -
  ID: 1271

 • Ennill beiciau am bwyntiau 17/07/2014 - Ennill beiciau am bwyntiau
  Mae disgybl yn Sir Benfro wedi ennill beic newydd sbon drwy ei chariad at chwaraeon....
  ID: 1268

 • Wales International Young Artist Award: Open Now 09/07/2014 - Wales International Young Artist Award: Open Now
  Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu o fewn deg diwrnod // This article will be translated within ...
  ID: 1265

 • 08/07/2014 -
  ID: 1264

 • Wythnos Gwaith Ieuenctid 23/06/2014 - Wythnos Gwaith Ieuenctid
   Mehefin 23 - 29 yw Wythnos Gwaith Ieuenctid 2014: digwyddiad blynyddol sy`n cynnig cyfle ...
  ID: 1260

 • Bydd Yn Seren 16/06/2014 - Bydd Yn Seren
   Maen nhw`n dweud na ddylid gadael i gyfle fynd heibio i ti....
  ID: 1258

 • Get £50,000 To Explore Your Heritage 11/06/2014 - Get £50,000 To Explore Your Heritage
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1257

 • Cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a Lloegr? 10/06/2014 - Cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a Lloegr?
  Mae`r ffordd yr ydym yn cofrestru i bleidleisio yn newidHyd nawr, pennaeth y cartref sydd wedi ...
  ID: 1256

 • Teenagers Make the News! 04/06/2014 - Teenagers Make the News!
  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys....
  ID: 1255

 • Canlyniadau Arholiadau Cerddoriaeth 28/05/2014 - Canlyniadau Arholiadau Cerddoriaeth
  Roedd y disgyblion canlynnol yn llwyddiannus yn eu haroliadau cerddoriaeth a chynhaliwyd yn nhymor y Gwanwyn....
  ID: 1254

 • 14/05/2014 -

  Mae`r dudalen hon wrthi`n cael ei chreu ar hyn o bryd. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio`n galed i greu gwefan ddwyieithog, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu`r cynnwys.

  Haverfordwest Sports Centre37 Hours p/w£2....
  ID: 1251

 • 14/05/2014 -
  ID: 1250

 • Peilot Ymchwil Pobl Ifanc 13/05/2014 - Peilot Ymchwil Pobl Ifanc
  Rydym yn cyflwyno prosiect peilot newydd y mae Swyddfa`r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi gwneud cais amdano....
  ID: 1247

 • Digwyddiad Cerddoriaeth Pobl Ifanc 09/05/2014 - Digwyddiad Cerddoriaeth Pobl Ifanc
  Mae pobl ifanc yng Ngogledd Sir Benfro yn cael cyfle i ddangos eu doniau cerddorol gerbron cynulleidfa....
  ID: 1246

 • Jake wedi ei ethol! 27/02/2012 - Jake wedi ei ethol!
  Awr ginio hirach, teithiau ysgol rhatach, ac ‘amser euraid` dydd Gwener - dyna rai o`r cynigion ...
  ID: 715

 • Digwyddiad Lansio r Y Gylchfa 24/02/2012 - Digwyddiad Lansio r Y Gylchfa
  Gwefan Sir Benfro ar gyfer pobl!Ifanc cofiwch ddod draw i ddathlu eingwefan ar ei newydd wedd gyda ni....
  ID: 703

 • Gwledd Bêl-droed yr Ŵyl 17/11/2011 - Gwledd Bêl-droed yr Ŵyl
  Cymerodd deuddeg o dimau ran yn yr Ŵyl Bêl-droed i Bobl ag Anableddau a gynhaliwyd yn ddiweddar ...
  ID: 515

 • Disgyblion yn camu `mlaen gyda`r cynllun `cerdded i`r ysgol` 23/09/2011 - Disgyblion yn camu `mlaen gyda`r cynllun `cerdded i`r ysgol`
  Fe wnaeth disgyblion, staff, rhieni, mam-guod a thad-cuod gerdded i Ysgol GG Arberth heddiw (dydd Iau) ...
  ID: 503

 • Jacob yw un o’r deg gorau yn y byd 07/09/2011 - Jacob yw un o’r deg gorau yn y byd
  Ym myd chwarae Boccia mae bachgen ifanc o Sir Benfro ymhlith chwaraewyr gorau`r byd....
  ID: 496

 • Mae ffilm ar-lein newydd yn dangos sut gall Childline helpu 14/12/2010 - Mae ffilm ar-lein newydd yn dangos sut gall Childline helpu
  Mae gwasanaeth Childline NSPCC wedi lansio ffilm ar-lein newydd i helpu pobl ifanc ddeall sut mae`r gwasanaeth yn gallu helpu nhw....
  ID: 413

 • Cymorth i Arwyr (Help for Heroes) 06/12/2010 - Cymorth i Arwyr (Help for Heroes)
   Yn ddiweddar cododd Gweithwyr Ieuenctid ac Aelodau o Glwb Ieuenctid Abergwaun £133....
  ID: 409

 • ID: 308 Adolygwyd: 3/3/2015