Cylchfa Sir Benfro

Chwaraeon


Mae sawl cyfle yn Sir Benfro i bobl ifanc gymryd rhan mewn chwaraeon.

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn gweithio gydag ysgolion, clybiau chwaraeon, athrawon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr lleol i ddarparu cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon.

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn gyfrifol am gynnal chwaraeon ac addysg gorfforol mewn ysgolion megis:

Campau'r Ddraig

5x60

Ac maent yn cynnal nifer o glybiau chwaraeon yn y gymuned megis:

Datblygu Pêl-droed

Datblygu Pêl-rwyd

Datblygu Criced

Chwaraeon Anabledd

Datblygu Golff

Datblygu Rygbi

Datblygu Tennis

Gellir hefyd pori eu Cyfeiriadur o Glybiau Chwaraeon: Cyfeiriadur o Glybiau Chwaraeon

Mae gan Gyfeiriadur Gwasanaethau'r Gylchfa restr eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon yn Sir Benfro (link to PYZ Directory of services)

 

 

ID: 107 Adolygwyd: 4/6/2015