Cylchfa Sir Benfro

Canolfannau Hamdden


Mae cyfleusterau hamdden ar agor saith diwrnod yr wythnos, 363 diwrnod y flwyddyn. Ceir gweithgareddau sy'n addas ar gyfer pob aelod o'r gymuned.

Mae'r canolfannau hamdden yn darparu cyfleusterau iechyd a ffitrwydd, cyfleoedd a chyngor arbenigol o safon uchel i gwsmeriaid.

Gan fod amrywiaeth o weithgareddau, cyrsiau, clybiau a dosbarthiadau mewn 11 safle hamdden, mae llawer o bethau llawn hwyl y gallwch gymryd rhan ynddynt.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal leol, edrychwch ar y dolenni isod:

Canolfan Hamdden Crymych

Canolfan Hamdden Abergwaun

Canolfan Hamdden Hwlffordd

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Canolfan Hamdden Arberth

Canolfan Hamdden Penfro

Neuadd Chwaraeon Tyddewi

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod

Canolfan Denis Hwlffordd

Neuadd Thornton (Aberdaugleddau)

Canolfan Chwaraeon Syr Thomas Picton

 

ID: 105 Adolygwyd: 4/6/2015