Cylchfa Sir Benfro

Dyled


Gall fod yn hawdd iawn gwario mwy o arian nad ydych yn ei ennill, a all arwain at fwy a mwy o ddyled. Os nad ydych yn medru talu'r ad-daliadau, gall hyn eich rhoi o dan bwysau, ond peidiwch â dioddef yn dawel - mae cymorth i'w gael!

  • Siaradwch ag aelod o'ch teulu neu â ffrind y gallwch ymddiried ynddynt - efallai y byddent yn gallu awgrymu lle i fynd am gymorth, ac yn fwy na dim, eich cefnogi'n emosiynol.
  • Siaradwch â'ch banc a dywedwch wrthynt am eich trafferthion - dylai ymgynghorydd hyfforddedig fedru rhoi cyngor da i chi ar y camau gorau i'w cymryd.

I gael rhagor o wybodaeth am ddyledion ewch i:

Directgov Gwefan Cyngor ar Ddyled i Bobl Ifanc

 

ID: 101 Adolygwyd: 21/11/2011