Cylchfa Sir Benfro

Cynilion


Gallech fod yn cynilo ar gyfer blaendal ar eich tŷ cyntaf neu'n cynilo i brynu'r ddyfais angenrheidiol ddiweddaraf - Mae sawl ffordd o gynilo i weddu i chi. Gallech:

  • Gynilo gyda banc neu gymdeithas adeiladu (siaradwch ag ymgynghorwr yn eich banc i weld pa gyfrif y gallant ei argymell i chi)
  • Cynilo gyda Swyddfa'r Post - Mae ystod eang o gyfleoedd cynilo a buddsoddi yn cael eu cynnig gan Swyddfa'r Post.
  • Agorwch Gyfrif Cynilo Unigol (ISA). Os ydych yn 16 oed neu'n hŷn a hoffech ennill llog ar eich arian heb dalu treth, gallai ISA arian parod fod yn ddewis da.

 

 

ID: 100 Adolygwyd: 21/11/2011