Cylchfa Sir Benfro

Cyllido a Rheoli eich Arian


Mae cael cyllideb yn eich helpu i gyfrifo faint o arian sydd gennych yn dod i mewn (incwm e.e. cyflog) a faint o arian sydd gennych yn mynd allan (gwariant e.e. biliau, petrol etc...) a faint sydd ar ôl i'w wario (incwm gwario).

Os gwnewch chi gadw at eich cyllideb, gall eich atal rhag mynd i drafferthion ariannol. Gallwch barhau i brynu rhywbeth neis i chi eich hun weithiau, ond byddwch yn ymwybodol faint o arian sydd genych i'w wario o'ch cyllideb i dalu am y pethau pwysig eraill, neu i brynu rhywbeth rydych wir ei eisiau nawr ac yn y man.

Er mwyn rheoli eich arian yn effeithiol, mae'n helpu os gwnewch chi fwrw golwg ar eich balans banc yn aml, er mwyn i chi weld yr hyn sy'n mynd mewn/allan o'ch cyfrif banc. Os ydych yn teimlo y gallai fod arnoch angen help i drefnu eich arian, cysylltwch yn syth â'ch banc lleol. Mae gan bob banc ymgynghorwyr ar gael i'ch helpu.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

http://money.citizenshipfoundation.org.uk/budgeting/ (Mae'r wefan hon ar-lein fel adnodd wedi'i archifo)

Mae Llywodraeth Cymru yn teimlo'n gryf iawn y dylai plant a phobl ifanc gael cyfleoedd i gyfrannu at benderfyniadau cyllidebol ar faterion sy'n effeithio arnynt ac y dylem roi'r arfau a'r wybodaeth iddynt i'w galluogi i wneud hyn yn effeithiol.

DAU ADNODDAU NEWYDD AR GYFER PLANT CYLLIDEBU (Mewn ffenest newydd)

ID: 99 Adolygwyd: 20/7/2012