Cylchfa Sir Benfro

Hanfodion Cartref


Mae cael eich lle eich hun yn rhoi rhyddid i chi, ond mae hefyd yn golygu rhagor o gyfrifoldeb. Byddwch chi (ac unrhyw un arall sy'n byw gyda chi) yn gyfrifol am dalu'r rhent, y biliau a'r dreth gyngor. Mae yna restr fer o bethau i'w gwneud isod. Mae yna ragor, ond dylai hyn eich helpu i ddechrau.

Os oes gennych chi deledu, bydd arnoch angen trwydded deledu. Mae hyn yn berthnasol hefyd i fyfyrwyr prifysgol sy'n byw mewn neuadd breswyl. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â ffyrdd o dalu eich trwydded deledu ewch i'r Wefan Trwydded deledu (mewn ffenestr newydd)

Bydd y Dreth Gyngor yn daladwy os ydych yn gweithio, ond hyd yn oed os ydych yn meddwl nad ydych yn gymwys i dalu'r dreth gyngor (os ydych yn fyfyriwr neu'n ddi-waith) bydd arnoch angen cysylltu â'r Cyngor o hyd a gwneud cais am Fudd-dal y Dreth Gyngor. Ewch i wefan Cyngor Sir Benfro (mewn ffenestr newydd) i gael rhagor o wybodaeth am y Dreth Gyngor.

Os ydych yn berchen ar eich lle eich hun, yna fyddwch wedi trefnu yswiriant adeiladau pan oeddech yn prynu'r eiddo. Mae'n werth cael yswiriant cynnwys hefyd. Gallwch brynu yswiriant cynnwys drwy'r banc, neu drwy frocer yswiriant. I gael rhagor o wybodaeth am yswiriant ewch i Money Saving Expert (mewn ffenestr newydd)

Os ydych yn rhentu, dylech gael rhestr o'r holl bethau y mae'r landlord yn eu darparu yn yr eiddo i chi. Dylech ddarllen y rhestr hon a llofnodi i ddweud bod popeth yno, a hynny cyn symud i mewn os yw'n bosibl.

Bydd arnoch angen hysbysu pawb ynglŷn â'ch cyfeiriad newydd. Mae hyn yn cynnwys teulu, ffrindiau, cwmnïau cyfleustodau o'ch cyfeiriad blaenorol, eich banc ac unrhyw un arall rydych yn cael gohebiaeth ganddo.

Mae'r symud ei hun yn rhywbeth y bydd arnoch angen cyllido ar ei gyfer a'i gynllunio mewn da bryd. Drwy wneud hyn, byddwch yn drefnus a byddwch yn arbed straen diangen.

 

ID: 204 Adolygwyd: 20/1/2012