Cylchfa Sir Benfro

Gwella'r cartref (DIY)


Mae adnewyddu ac addurno lle newydd yn gallu bod yn hwyl neu'n faich. Gall fod yn llwyddiant neu'n llanastr - mae'n dibynnu ar eich sgiliau chi.

Mae gwella'r cartref yn cynnwys pob mathau o bethau, o adnewyddu dodrefn i beintio waliau i wneud eich gwaith plymio eich hun. Mae'n sicr yn caniatáu i chi fod yn greadigol. Y peth gorau i'w wneud yw cael darlun clir o'r hyn rydych am ei gyflawni cyn i chi ddechrau, a syniad pendant sut i gyrraedd yno.

Os ydych yn mwynhau gwella'r cartref, mae gan Goleg Sir Benfro lawer o gyrsiau amser llawn a rhan-amser a all eich helpu i ddatblygu eich sgiliau. Edrychwch ar y wefan - Coleg Sir Benfro (mewn ffenestr newydd)

Os ydych yn rhentu tŷ, rhaid i chi ofyn i'ch landlord am ganiatâd cyn gwneud unrhyw waith addurno na chrefftau cartref.

Os hoffech gael help â phroblemau gwella'r cartref ar y we, ewch i Wefan DIY Doctor (mewn ffenestr newydd)

ID: 203 Adolygwyd: 20/1/2012