Cylchfa Sir Benfro

Biliau


Beth bynnag rydych yn ei wneud - rhentu, lletya neu brynu - bydd gennych filiau i'w talu. Mae'r dreth gyngor, y drwydded deledu, y trydan, y nwy, y dŵr, y ffôn, y rhyngrwyd a biliau eraill yn swm mawr gyda'i gilydd, felly bydd arnoch angen gwneud cyllideb a chadw ati.

Pan fyddwch yn symud i'ch cartref newydd cofiwch ddarllen y mesuryddion a rhoi gwybod i'r cwmnïau cyfleustodau (dŵr, trydan a nwy) eich bod wedi symud. Bydd y cwmnïau'n rhoi'r systemau ar waith a chyn bo hir byddwch yn cael llwyth o waith papur ganddynt. Bydd arnoch angen cadw'r gwaith papur yn ddiogel ac ymateb iddo os oes angen. Gallwch ofyn i'ch banc sefydlu debydau uniongyrchol i dalu'r biliau'n rheolaidd - dyddiad da i'w ddewis ar gyfer hyn yw'r diwrnod ar ôl i chi gael eich cyflog (os ydych yn cael cyflog misol).

Os byddwch yn cael anhawster i dalu unrhyw rai o'ch biliau, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'r cwmni ar unwaith, rhag ofn y gall eich helpu. Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor Ar Bopeth (gweler yr erthygl yn yr adran ar Y Gyfraith a Hawliau) a fydd yn gallu eich helpu i ddygymod ag unrhyw ddyledion posibl. Mae canolfannau Cyngor Ar Bopeth yn Hwlffordd, Doc Penfro, Aberdaugleddau, Dinbych-y-pysgod, Abergwaun, Wdig a Thyddewi.

 

ID: 201 Adolygwyd: 20/1/2012