Cylchfa Sir Benfro

Tai


’Dyw dod o hyd i’r lle iawn i fyw ddim mor syml ag y byddech yn meddwl. Mae’n bwysig gwneud ychydig o waith ymchwil cyn ymrwymo eich hun i fyw yn rhywle a bod yn edifar wedyn.

Ydy hi’n ardal braf i fyw ynddi? Oes yna lawer o droseddu? Oes yna le ar gyfer eich car neu eich beic? Os nad ydych yn gyrru, a oes cludiant cyhoeddus da yn yr ardal rydych yn edrych arni?

Faint ydy pris tŷ yn yr ardal ac a allwch chi fforddio byw yno? Os ydych chi am rentu, allwch chi ddod â’ch anifail anwes gyda chi? Sut rai yw’r cymdogion? Ble mae’r siopau agosaf?

Gorau po fwyaf o’r cwestiynau hyn y gallwch eu hateb cyn symud, er mwyn i chi allu gwneud penderfyniadau mwy deallus.

Biliau

Cymunedau

Gwella’r Cartref (DIY)

Hanfodion Cartref

Digartrefedd

Hosteli

Dolenni Cyswllt Defnyddiol

ID: 200 Adolygwyd: 19/1/2012