Cylchfa Sir Benfro

Ysgolion Iach


Mae'r Prosiect Ysgolion Iach yn rhan o rwydwaith Ysgolion Iach Cymru gyfan.

Mae pob ysgol gynradd ac uwchradd yn Sir Benfro yn ymwneud â phob agwedd ar iechyd a lles, gan gynnwys:

  • Maeth
  • Ymarfer Corff
  • Yr Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Ymgyrchoedd Hybu Iechyd
  • Iechyd Rhywiol
  • Sylweddau

Mae pawb yn yr ysgol yn ymwneud ag asesu'r ysgol ar sail y safonau sy'n ofynnol ac mae ysgolion sy'n bodloni'r holl safonau'n cael eu dyfarnu'n ysgolion iach.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Ysgolion Sy'n Hybu Iechyd, cysylltwch â'r cydgysylltydd, Mary Macdonald, ar (01437) 772880.

ID: 197 Adolygwyd: 19/1/2012