Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaeth Tecstio Brook


Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn rhoi gwybodaeth ar unwaith i bobl ifanc am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, atal cenhedlu a chwnsela yn ogystal â manylion am y clinig cynghori agosaf ar gyfer iechyd pobl ifanc yn Sir Benfro, i gyd drwy eu ffonau symudol.

Defnyddio'r gwasanaeth tecstio:

Anfonwch neges destun â'r geiriau BROOK HELP i 81222 i gael cyflwyniad i'r gwasanaeth.

 

Neu, i gael gwybodaeth awtomedig am iechyd rhywiol, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw:

  • Creu neges destun newydd, â'r geiriau allweddol 'BROOK INFO'.
  • Anfon y neges i 81222.
  • Yna byddwch yn cael rhestr o bynciau gwybodaeth i ddewis ohoni.
  • Dewis rhif y pwnc y mae arnoch eisiau gwybodaeth amdano, pwyso ateb, teipio'r rhif ac anfon.

 

Bydd eich neges destun yn cael ei chyfeirio at wasanaeth awtomedig a dylech gael ateb ymhen ychydig funudau.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y diwrnod.

 

I gael manylion am wasanaethau iechyd rhywiol i bobl ifanc yn Sir Benfro dyma'r hyn sydd arnoch angen ei wneud:

  • Creu neges destun newydd, yn dechrau â'r geiriau allweddol 'BROOK SERVICE', wedi'u dilyn gan eich cod post, e.e. BROOK SERVICE SA67 8FS.
  • Anfon y neges i 81222.
  • Yna byddwch yn cael rhestr o wahanol fathau o wasanaethau i ddewis ohoni. Dewiswch rif y gwasanaeth y mae arnoch eisiau gwybodaeth amdano, pwyswch ateb, teipiwch y rhif ac anfonwch y neges.
  • Bydd eich neges destun yn cael ei chyfeirio at y tîm Gwasanaeth Gwybodaeth Pobl Ifanc, a fydd yn anfon neges destun yn ôl â manylion gwasanaeth yn eich ardal cyn gynted ag y bo modd yn ystod oriau agor Brook, sef 9.00am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Os oes arnoch angen help ar frys y tu allan i'r oriau agor, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

 

ID: 306 Adolygwyd: 8/12/2011