Cylchfa Sir Benfro

Cynghorwyr Seicorywiol


Mae Cynghorwyr Seicorywiol yn gwybod ei bod yn anodd siarad am broblemau rhywiol.

Maent yn deall y ffyrdd i helpu pobl ifanc i siarad am eu pryderon yn gyfrinachol.

Mae Cynghorwyr Seicorywiol ar gael drwy:

  • atgyfeiriad gan feddyg teulu.
  • Cysylltwch â'r Therapydd Seicorywiol:
    NPP Cymru, Mapsland, Talacharn, Caerfyrddin, SA33 4QP.
  • Os nad yw pobl ifanc yn dymuno trafod eu problem gyda'u meddyg teulu gallant ofyn i'w Clinig Teulu neu'r Clinig GUM eu cyfeirio at Gynghorydd Seicorywiol.

 

ID: 305 Adolygwyd: 8/12/2011