Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yn Nhyddewi, y Garn a Thre-fin


Fferyllfeydd

Fferyllfa Tyddewi, 13 Sgwâr y Groes, Tyddewi, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 720243
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6.30pm
Sadwrn 9am - 4.30pm

 

Meddygfeydd

Meddygfa Tyddewi, Eryl Môr, 36 Heol Newydd, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 720303
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6.30pm
Meddygon: 2 (1 dyn/1 fenyw)

 

Y Feddygfa, Cysgod-yr-Eglwys, Solfach, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 721306
Oriau Agor: Llun - Gwener 8am - 2pm
Meddygon: 3 (2 ddyn/1 fenyw)

 

Tŷ Capel, Tre-fin, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Tyddewi)
Ffôn: (01437) 720303
Oriau Agor: Iau 2.30pm - 3.30pm
Meddygon: 2 (1 dyn/1 fenyw)

 

Neuadd Fictoria, Y Garn, Hwlffordd, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Solfach)
Ffôn: (01437) 721306
Oriau Agor: Mercher 2pm - 4pm

 

Rhoslan, Llanrhian, Hwlffordd, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Solfach)
Ffôn: (01348) 831245
Oriau Agor: Mawrth 3pm - 6pm
Meddygon: 1 (1 dyn)

 

Nyrs Ysgol

Kath Duffy
Ffôn: (01437) 773850
Ffôn Symudol: (07717) 478627


Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Heidi Holland (Cydgysylltydd Ieuenctid yr Ardal)
Ffôn: (01437) 775845

 

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yn Ninbych-y-pysgod, Saundersfoot a Chilgeti - 304

 

Fferyllfeydd

Boots the Chemist, Jasperley House, Stryd Fawr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 842120
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9am - 5.30pm

 

Nearway Ltd., Glen Pharmacy, The Norton, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 844462
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6.30pm
Cau am ginio 1pm - 2pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

White Lion Pharmacy, 3 White Lion Street, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 842945
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 5.30pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

B M Patel & Son Ltd., The Strand, Saundersfoot, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 812343
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Cau am ginio 1pm - 2pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

B Gilbert, Y Fferyllfa, Cilgeti, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 812234
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 2pm
Sul 6pm - 7pm

 

Meddygfeydd

Y Feddygfa, The Norton, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 844161
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 5.30pm
Meddygon: 6 (5 dyn/1 fenyw)

 

Canolfan Feddygol Saundersfoot, Westfield Road, Saundersfoot, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 812407
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 1pm a 2pm - 6.30pm
Meddygon: 5 (4 dyn/1 fenyw)

 

Meddygfa Cilgeti, Heol Caerfyrddin, Cilgeti, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Saundersfoot)
Ffôn: (01834) 812600
Oriau Agor: Llun - Iau 9am - 12pm a 2pm - 4pm
Gwener 9am - 12pm
Meddygon: 5 (4 dyn/1 fenyw)

 

Clinig Cynllunio Teulu

Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-pysgod, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.
Ffôn: (01834) 840020
Oriau Agor: Bob dydd Mercher 9.30am - 11.30am


Nyrs Ysgol

Kirsty Cowper
Ffôn: (01834) 840106
Ffôn Symudol: (07775) 538798


Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Mandy Davies
Ffôn: (01834) 849182
Ffôn Symudol: (07810) 855488

 

ID: 303 Adolygwyd: 8/12/2011