Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yn Aberdaugleddau


 

Canolfannau Galw Heibio Ymgynghorol ar gyfer Pobl Ifanc

Materion Iechyd Pobl Ifanc yn eu Harddegau, Meddygfa Robert St., Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 690690
Cyfrinachol - Dim angen apwyntiad - Meddyg ar gael
Oriau agor: Llun 3.30pm - 5pm

 

Fferyllfeydd

Boots the Chemist, Uned 3 Canolfan Manwerthu Haven Head, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 692004
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 5.30pm

 

Elders Chemists Ltd., St. Anne's Road, Hakin, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 692521
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 5.30pm
Sadwrn 9am - 5pm

 

Fferyllfa Harbourside, 14 Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 692008
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 5.30pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

Fferyllfa'r Co-op, 47-49 Charles Street, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 692027
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 5.30pm
Sadwrn 9am - 12pm

 

Lloyds Pharmacy, 136 Robert Street, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 695046
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 1pm
(Dim fferyllydd ar gael rhwng 1pm a 1.30pm)

 

GP Noott, 6 The Glebelands, Johnston, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 890119
Oriau Agor: Llun, Mercher a Gwener
9am - 10.15am
12.45pm - 5pm
Mawrth ac Iau. 10.15am - 5pm

 

Meddygfeydd

Meddygfa Barlow House, 22 Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 690674
Oriau Agor: Llun a Mawrth 8.30am - 6pm
Mercher 8.30am - 1pm a 2pm - 6pm
Iau a Gwener 8.30am - 6pm
Meddygon: 6 (4 dyn/2 fenyw)

 

Meddygfa Robert Street, 140 Robert Street, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
Ffôn: (01646) 690690
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6pm
Meddygon: 5 (3 dyn/2 fenyw)

 

Hakin

Canolfan Iechyd Hakin, Observatory Avenue, Hakin, Aberdaugleddau, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Barlow House, Aberdaugleddau)
Ffôn: (01646) 693381
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 1pm
Llun, Mawrth a Gwener 2pm - 5pm
Meddygon: 6 (4 dyn/2 fenyw)

 

Johnston

Y Feddygfa, Heol yr Eglwys, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro.
(Cangen o Ganolfan Iechyd Charles Street, Neyland)
Ffôn: (01437) 891171
Oriau Agor:
Llun 9.30am - 1pm a 3.30pm - 5.30pm
Mawrth 9.30am - 1pm, ar gau yn y prynhawn
Mercher 9.30am - 1pm a 3.30pm - 7pm
Iau 9.30am - 1pm, ar gau yn y prynhawn
Gwener 9.30am - 1pm a 3.30pm - 5.30pm
Meddygon: 2 (2 ddyn)

 

Clinigau Cynllunio Teulu

Canolfan Gofal Iechyd Yorke Street, Aberdaugleddau
Ffôn: (01646) 697000
Oriau agor: 4ydd dydd Mercher bob mis 5pm - 6.30pm

 

Nyrs Ysgol

Sian Thomas (Ysgol Aberdaugleddau)
Ffôn: (01646) 698359
Ffôn Symudol: (07887) 932947

 

Gweithwyr Ieuenctid Ysgolion

Suzie Ross (Ysgol Aberdaugleddau) Ffôn: (07769) 934500
Jack Woods (Ysgol Aberdaugleddau) Ffôn: (07769) 934503

 

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Nick Hudd
Ffôn: (01646) 693216

 

ID: 299 Adolygwyd: 8/12/2011