Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yn Hwlffordd


Coleg Sir Benfro, Pont Fadlen, Hwlffordd, Sir Benfro.

Ffôn: (01437) 765247

Nyrs y Coleg - Adele Phillips
Ffôn: (01437) 753438
Ffôn Symudol: (07814) 510651

 

Fferyllfeydd

Boots the Chemist, 2 Parc Manwerthu'r Llwyn Helyg, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PY.
Ffôn: (01437) 762422
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 8.45am - 5.30pm, Sul 11am - 5pm
Ac eithrio dydd Mawrth, 9am - 5.30pm

 

Lloyds Pharmacy, 16 -17 Bush Row, St. Thomas Green, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 762667
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

GP Noott, Y Fferyllfa, 3 St. Thomas Green, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 767821
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

Fferyllfa Tesco, Ystad Fasnachu Fenton, Portfield, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 820449
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 8am - 8pm
Sul 10am - 4pm
Cau am ginio 1.30pm - 2pm

 

GP Noott, 29 Main Street, Llangwm, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 891423
Oriau Agor: Llun/Mercher/Gwener 10.30am - 12.30pm
Mawrth/Iau 9am - 10am

 

Meddygfeydd

Meddygfa St Thomas, St. Thomas Green, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 762162
Oriau Agor: Llun - Gwener 8:30am - 1:00pm ac 1:30pm - 6:00pm
Meddygon: 6 (5 dyn/1 fenyw)

 

Meddygfa Winch Lane, Winch Lane, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 762333
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6pm
Meddygon: 7 (6 dyn/1 fenyw)


Llangwm

Meddygfa Llangwm, 1 Mill Street, Llangwm, Hwlffordd, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa St. Thomas yn Hwlffordd)
Ffôn: (01437) 891495
Oriau Agor: Llun 10am - 1pm
Gwener 10am - 1pm
Meddygon: 2 (1 dyn/1 fenyw)

 

Aberllydan

Meddygfa Aberllydan, 25 Millmoor Way, Aberllydan, Sir Benfro
(Cangen o Feddygfa St. Thomas yn Hwlffordd)
Ffôn: (01437) 781082
Oriau Agor: Mawrth ac Iau 9am - 1pm
Mercher a Gwener 10am - 1pm
Meddygon: 2 (2 ddyn)

 

Clinig Cynllunio Teulu

Canolfan Gofal Iechyd, Winch Lane, Hwlffordd, Sir Benfro.
Ffôn: (01437) 774268
Oriau Agor: Bob dydd Llun 1.30pm - 4pm
Mercher 5pm - 7.30pm (ac eithrio'r 4ydd dydd Mercher)

Nid oes meddyg ar gael ar ddydd Mercher

 

Nyrsys Ysgol

Anne Farr
Ffôn: (01437) 773850
Ffôn Symudol: (07887) 932536

Jayne Phillips
Ffôn: (01437) 773850
Ffôn Symudol: (07887) 945376

 

Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion

Suzanne Moses (Ysgol Tasker Milward)
Ffôn: (07798) 924387

 

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Mel Lear
Ffôn: (01437) 769523 

 

ID: 298 Adolygwyd: 4/10/2012