Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yn Abergwaun, Treletert a Threfdraeth


Fferyllfeydd

Boots the Chemist, Sgwâr y Farchnad, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9HA
Ffôn: (01348) 872856
Oriau Agor: Llun i Sadwrn 9am - 5.30pm, Sul
Fferyllfa ar gau yn ddyddiol rhwng 12.30pm - 1.30pm

 

Fferyllfa Abergwaun, 5 Ropewalk, Abergwaun, Sir Benfro
Ffôn: (01348) 875177
Oriau Agor: Llun/Mawrth/Iau/Gwener
9am - 5.30pm
Mercher/Sadwrn 9am - 1pm

 

Fferyllfa Myrtle, Wdig, Sir Benfro SA64 0BP
Ffôn: (01348) 872828
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 5.30pm
Cau am ginio 1pm - 2pm

 

Fferyllfa Trefdraeth, 2 Stryd y Farchnad, Trefdraeth, Sir Benfro
Ffôn: (01239) 820239
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am - 6pm
Sadwrn 9am - 2pm
Sul y Pasg a Gwyliau Banc
11am - 12pm

 

Meddygfeydd

Y Ganolfan Iechyd, Ropewalk, Abergwaun, Sir Benfro
Ffôn: (01348) 873041
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6pm
Meddygon: 3 (2 ddyn/1 fenyw)

 

Meddygfa Wdig, Main Street, Wdig, Sir Benfro
Ffôn: (01348) 872802
Oriau Agor: Llun - Gwener 8.30am - 6pm
Meddygon: 4 (1 dyn/3 menyw)

 

Meddygfa Trefdraeth, Stryd Hir, Trefdraeth, Sir Benfro
Ffôn: (01239) 820397
Oriau Agor: Llun - Gwener 8am - 6.30pm

 

Neuadd Goffa Treletert, Heol yr Orsaf, Treletert, Sir Benfro
(Cangen o'r Ganolfan Iechyd yn Abergwaun)
Ffôn: (01348) 840857
Oriau Agor: Llun yn unig 11.15am - 12.15pm
Meddygon: 3 (2 ddyn/1 fenyw)

 

Meddygfa'r Neuadd Goffa, Heol yr Orsaf, Treletert, Sir Benfro
Cangen o Feddygfa Wdig
Ffôn: (01348) 840857
Oriau Agor: Mawrth 8.30am - 1.30pm
Meddygon: 2 (1 dyn/1 fenyw)

 

Nyrs Ysgol

Pat Truss
Ffôn: (01348) 872268
Ffôn Symudol: (07887) 854022

 

Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion

Sian Phillips (Ysgol Bro Gwaun)
Ffôn: (07920) 702425

 

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Heidi Holland - Cydgysylltydd yr Ardal Ffôn: (01437) 775845
Steve Lewis - Ffôn: (01437) 776635 / (01437) 775845

 

ID: 297 Adolygwyd: 8/12/2011