Cylchfa Sir Benfro

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yng Nghrymych


Fferyllfeydd

E.P. Parry, Y Fferyllfa, Heol Dinbych-y-pysgod, Crymych, Sir Benfro
Ffôn: (01239) 831243
Oriau Agor: Llun - Gwener 9am
Cau am ginio 1.30pm - 2.30pm
Sadwrn 9am - 1pm

 

Meddygfeydd

Canolfan Gofal Iechyd Crymych, Crymych, Sir Benfro
Ffôn: (01239) 831313
Oriau Agor: Llun/Mawrth ac Iau 3.30pm - 5.30pm
Meddygon: 3 (2 ddyn/1 fenyw)

 

Meddygfa Caerludd, Crymych, Sir Benfro
Ffôn:(01239) 831234
Oriau Agor: Ar alwad 8am - 6.30pm
Llun - Gwener 9am - 11 am
Mawrth 4pm - 6 pm
Meddygon: 1 (1 dyn)

 

Neuadd Bentref Cilgerran, Cilgerran, Sir Benfro
Ffôn: (01239) 831234
Oriau Agor: Llun a Gwener 2pm - 3pm
Meddygon: 1 (1 Dyn)

 

Meddygfa Capel Newydd, Capel Newydd, Sir Benfro.
(Cangen o Feddygfa Caerludd)
Ffôn: (01239) 831234
Oriau Agor: Mawrth 5pm - 6pm
Meddygon: 1 (1 dyn)

 

Nyrs Ysgol

Nerys Hawkins (Ysgol y Preseli)
Ffôn: (01239) 831003 neu (01239) 831313
Ffôn Symudol: (07876) 590670

 

Gweithiwr Ieuenctid Ysgolion

Mari Phillips (Ysgol y Preseli) Ffôn Symudol: (07879) 890337

 

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol

Heidi Holland - Cydgysylltydd Ieuenctid yr Ardal
Ffôn: (01437) 775845

 

ID: 296 Adolygwyd: 8/12/2011