Cylchfa Sir Benfro

Clinigau GUM


Mae clinigau GUM (Meddygaeth Genhedlol-Wrinol - Genito Urinary Medicine) yn cynnig cyngor cyfrinachol a thriniaeth ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.

 

Cynhelir clinigau GUM (Meddygaeth Genhedlol-Wrinol) yn:

 

Ysbyty Cyffredinol y Llwyn Helyg - drwy apwyntiad yn unig:

Mawrth

5.30 - 7.30pm

Mercher

2.00 - 4.00pm

Gwener

1.30 - 3.30pm

 

Ysbyty De Sir Benfro - Ffôn (01437) 773883
Bob dydd Mercher 9.30am - 11.30am

 

Os ydych yn poeni am clamydia, gonorea, defaid gwenerol, herpes, siffilis, HIV/Aids gwnewch apwyntiad yn y clinig GUM.

 

Er mwyn trefnu apwyntiad ar gyfer y naill glinig neu'r llall ffoniwch (01437) 773883.

 

Neu, ffoniwch y clinigau unigol yn ystod yr amserau agor sy'n cael eu nodi.

Peiriant ateb rhwng 10:30am a 5:00pm. Gadewch neges neu ffoniwch rhwng 8:30am a 10:30am i drefnu apwyntiad.

 

ID: 289 Adolygwyd: 8/12/2011