Cylchfa Sir Benfro

Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol


Os ydych yn cael rhyw heb ddiogelwch, gallwch gael haint gan eich partner a'i drosglwyddo i'ch partner nesaf. Mae'r rhan fwyaf o'r heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn rhai y gellir eu trin yn hawdd os ydynt yn cael eu darganfod yn gynnar, ond gwell bod yn ddiogel nag yn edifar, ac er mwyn sicrhau nad ydych yn cael haint a drosglwyddir yn rhywiol dylech ddefnyddio condom.

Mae'r symptomau cyffredin yn cynnwys:

  • Rhedlif ac Arogl Anarferol
  • Angen pasio dŵr yn amlach nag arfer
  • Cosi
  • Brech
  • Lympiau
  • Swigod
  • Poen wrth gael Rhyw
  • Gwaedu ar ôl Rhyw neu Rhwng Cyfnodau'r Mislif

 

Pe baech yn cael haint a drosglwyddir yn rhywiol, gall gymryd rhwng 2 ddiwrnod a 4 wythnos i ddatblygu, ond yn aml iawn does gan heintiau fel Clamydia a HIV ddim symptomau o gwbl.

Os ydych yn credu y gallai fod gennych haint a drosglwyddir yn rhywiol dylech fynd i weld eich meddyg teulu, neu fynd i Glinig Meddygaeth Genhedlol-Wrinol (GUM) neu Glinig Cynllunio Teulu cyn gynted ag y bo modd.

Os oes gennych haint a drosglwyddir yn rhywiol, bydd angen i chi ddweud wrth eich partner presennol a chynbartneriaid er mwyn iddynt hwy gael eu harchwilio hefyd.

 

ID: 288 Adolygwyd: 24/6/2015