Cylchfa Sir Benfro

Fferyllfeydd sy’n Cynnig Moddion Atal Cenhedlu Brys


Y BILSEN FRYS

Rhaid cymryd y bilsen cyn pen 72 awr ar ôl cael rhyw heb ddiogelwch ond gorau po gyntaf er mwyn sicrhau ei bod yn effeithiol. Mae ar gael am ddim fel a ganlyn:

 • Unrhyw Glinig Atal Cenhedlu ac Iechyd Rhywiol Cymunedol yn ystod oriau agor y clinig.
 • Gwasanaeth di-dâl a chyfrinachol.
 • Dim angen apwyntiad.
 • Unrhyw feddyg teulu - does dim rhaid i chi fynd at eich meddyg eich hun.
 • Rhai fferyllfeydd pan fo fferyllydd achrededig ar ddyletswydd (gweler y rhestr isod).
 • Neu, os ydych yn 16 oed neu hŷn, mae'r rhan fwyaf o'r fferyllfeydd yn gwerthu'r bilsen frys am tua £25.

 

Rhestr o fferyllfeydd sy'n cynnig dulliau atal cenhedlu brys:

 

Fferyllfa Boots

 • Stryd Fawr, Dinbych-y-pysgod, SA70 7HD Ffôn: (01834) 842120 (ar agor ar ddydd Sul) 13+ oed
 • Parc Busnes Havens Head, Y Dociau, Aberdaugleddau, SA73 3AU Ffôn: (01646) 692004 13+ oed
 • 2 Parc Manwerthu'r Llwyn Helyg, Hwlffordd, SA61 2PY Ffôn: (01437) 762422 (Sul 11am-5pm) 13+ oed
 • 8-10 Stryd Dimond, Doc Penfro, SA72 6AH Ffôn: (01646) 622429 13+ oed
 • Sgwâr y Farchnad, Abergwaun, SA65 9HA Ffôn: (01348) 872856 13+ oed

 

Lloyds Pharmacy

 • Y Ganolfan Iechyd, Arberth Ffôn: (01834) 860486 13+ oed
 • 16-17 Bush Row, Hwlffordd, SA61 1RJ 13+ oed
 • Stryd Argyle, Doc Penfro, SA62 6HL Ffôn: (01646) 682690 13+ oed
 • Main Street, Penfro, SA71 4JS Ffôn: (01646) 682865 13+ oed

 

Fferyllfa'r Co-op, 47-49 Charles Street, Aberdaugleddau Ffôn: (01646) 692027 13+ oed

Fferyllfa NCC, 13-14 Sgwâr y Groes, Tyddewi Ffôn: (01437) 720243 13+ oed

Fferyllfa Tesco, Ystad Fasnachu Fenton, Hwlffordd Ffôn: (01437) 820449 16+ oed

Fferyllfa A.S. Mather, 2 Stryd y Farchnad, Trefdraeth Ffôn: (01239) 820239 13+ oed

Y Fferyllfa, Heol Dinbych-y-pysgod, Crymych Ffôn: (01239) 831243 13+ oed

 

Sylwer: Y fferyllydd, ac nid y fferyllfa, sy'n gallu rhoi dulliau atal cenhedlu brys i chi, felly rhowch ganiad i'r fferyllfa yn gyntaf i wneud yn siŵr bod y fferyllydd sydd ar ddyletswydd yn gymwys i'w rhoi i chi am ddim.

Gallwch gael dulliau atal cenhedlu brys hefyd gan feddygon teulu a Chlinigau Cynllunio Teulu (os oes person cymwys yno).

 

Cofiwch y gallai'r manylion hyn newid.

 

ID: 287 Adolygwyd: 8/12/2011