Cylchfa Sir Benfro

Atal Cenhedlu Brys


Mae pethau'n gallu mynd o chwith weithiau.

  • Efallai eich bod wedi anghofio cymryd y bilsen?
  • Efallai nad yw eich dull atal cenhedlu arferol wedi gweithio?
  • Yn ddifeddwl, efallai eich bod wedi cymryd siawns, a'ch bod yn edifar erbyn hyn?

 

Sut mae cael dulliau atal cenhedlu brys?

Gallwch gael dulliau atal cenhedlu brys gan y canlynol:

  • Clinigau Cynllunio Teulu
  • Unrhyw feddyg teulu (does dim rhaid i chi fynd at eich meddyg eich hun)
  • Adran Damweiniau ac Achosion Brys eich Ysbyty Cyffredinol lleol
  • Y Fferyllfa - dros y cownter

 

Mae atal cenhedlu brys ar gael AM DDIM hefyd i ferched 13 oed neu hŷn yn y rhan fwyaf o'r fferyllfeydd.

 

Mae'r gwasanaethau hyn yn gyfrinachol.

 

Dilynwch y ddolen gyswllt i gael rhestr o Fferyllfeydd sy'n Cynnig Dulliau Atal Cenhedlu Brys (mewn ffenestr newydd). Byddai'n syniad da rhoi caniad iddynt yn gyntaf i gael gwybod pryd fydd y fferyllydd ar ddyletswydd.

 

ID: 286 Adolygwyd: 10/9/2012