Cylchfa Sir Benfro

Clinigau Cynllunio Teulu


Mewn clinigau cynllunio teulu gallwch gael yr holl wahanol fathau o ddulliau atal cenhedlu, yn ogystal â'r canlynol:

  • Profion Beichiogrwydd Di-dâl
  • Profion Ceg y Groth
  • Cwnsela ar Derfynu Beichiogrwydd (Erthyliad)

 

MAE CONDOMAU A DULLIAU ATAL CENHEDLU BRYS AR GAEL
MEWN UNRHYW GLINIG - NID OES ANGEN APWYNTIAD

 

Mae croeso i chi fynd i unrhyw glinig cynllunio teulu, lle bynnag rydych yn byw.

Mae pob clinig yn glinig galw heibio, ond gorau oll os gallwch drefnu apwyntiad.

 

Gallwch drefnu apwyntiad yn unrhyw glinig drwy ffonio:

(01437) 773883

 

Canolfan Gofal Iechyd Winch Lane, Hwlffordd

Llun

Sgrinio Serfigol

10.30 - 12.00 pm 

Atal Cenhedlu (Apwyntiad a Galw Heibio)

1.30 - 4.00 pm

Mercher

Atal Cenhedlu (Galw Heibio)

5.00 - 7.30 pm

Mercher 1af, 3ydd a 5ed

 

Canolfan Gofal Iechyd Yorke Street, Aberdaugleddau

4ydd dydd Mercher 5pm - 6.30pm

 

Canolfan Iechyd Neyland, Charles Street

Bob yn ail ddydd Iau 2pm - 4pm

 

Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-pysgod

Atal Cenhedlu (Galw Heibio)
Bob dydd Mercher 9.30am - 11.30am

 

Canolfan Gofal Iechyd Doc Penfro

Iau

Arbenigwyr Atal Cenhedlu (Apwyntiad a Galw Heibio)

9.30pm -12.00pm

Atal Cenhedlu (Galw Heibio)

1.30pm - 3.30pm

Sgrinio Serfigol

1.30pm - 3.30pm

 

 

 

ID: 284 Adolygwyd: 8/12/2011

Bar Llywio