Cylchfa Sir Benfro

Bwyta’n Iach


Mae’r hyn rydym yn ei fwyta’n gwneud cymaint o wahaniaeth i ni. Mae’n bwysig ein bod yn bwyta’n dda ond does dim rhaid i fwyta’n iach reoli’n bywydau. Y gyfrinach yw cael deiet cytbwys, hynny yw, cael cydbwysedd rhwng yr holl bethau drwg rydych yn eu bwyta (pethau fel bwyd parod a diodydd llawn siwgr neu fyrbrydau) a bwyd da (digonedd o lysiau, ffrwythau, protein, bara, tatws a grawnfwydydd).

Mae gwefan bwyta’n iach y llywodraeth Eat Well Website (mewn ffenestr newydd) yn cynnwys llawer o wybodaeth ynglŷn â’r hyn ddylech chi ei fwyta er mwyn bod yn iach.

 

Ryseitiau Bwyta’n Iach

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Ieuenctid Sir Benfro wedi datblygu llyfr coginio lliwgar, Fit, Fab Food sy’n cynnwys llawer o syniadau ynglŷn â bwyta’n iach i bobl ifanc â chymorth disgyblion Ysgol Greenhill yn Ninbych-y-pysgod.


Ydych chi’n poeni am fod dros eich pwysau?

Bydd gwefan BDA Weight Wise (mewn ffenestr newydd) yn eich helpu i gyfrifo beth yw’r pwysau iawn ar eich cyfer chi, ac mae’n cynnwys nifer o awgrymiadau i’ch helpu i fyw’n iach ac i golli pwysau.


Ydych chi’n poeni am anorecsia neu bwlimia?

Ewch i beat - Beating Eating Disorders (mewn ffenestr newydd) er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

 

 

ID: 174 Adolygwyd: 18/1/2012