Cylchfa Sir Benfro

Dolenni Cyswllt Defnyddiol


ChildLine

Gwefan ChildLine (mewn ffenestr newydd)

 

NSPCC

Gwefan NSPCC (agor ffenestr newydd)

Gwefan Worried? Need to Talk? (mewn ffenestr newydd)

 

Cymru Ddiogelach

Mae gwefan Cymru Ddiogelach yn cynnwys dolenni cyswllt sy’n arwain at ystod eang o wasanaethau cymorth i bobl sy’n dioddef trais domestig, yn cael eu cam-drin neu’n cael problemau eraill.

Gwefan Safer Wales (mewn ffenestr newydd)

 

The Hideout

Gwybodaeth a chefnogaeth yn ymwneud â cham-drin domestig.

Gwefan The Hideout (mewn ffenestr newydd)

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (mewn ffenestr newydd)

 

DirectGov - Rhieni

Mae gwefan Directgov yn cynnwys llawer o wybodaeth am bopeth sy’n ymwneud â magu plant.

DirectGov - Rhieni (mewn ffenestr newydd)

 

Gofal Galar Cruse

Gwefan Gofal Galar Cruse (mewn ffenestr newydd)

Cefnogaeth i bobl ifanc sy’n galaru.

Gwefan RD4U (mewn ffenestr newydd)


Dear Cupid

Cyngor ar-lein am berthnasoedd.

Gwefan Dear Cupid (mewn ffenestr newydd)

 

BBC Relationships

BBC Relationships (mewn ffenestr newydd)

 

Relate Cymru

Relate Website (mewn ffenestr newydd)

 

Cyngor Ar Bopeth

Gwybodaeth am ofal maeth.

Gwefan Gofal Maeth CAB (mewn ffenestr newydd)

 

DirectGov - Mabwysiadu

Gwybodaeth am fabwysiadu.

Gwefan Fabwysiadu DirectGov (mewn ffenestr newydd)

 

Kidscape

Cymorth â materion sy’n ymwneud â bwlio.

Gwefan Kidscape (mewn ffenestr newydd)

 

Bullying UK

Cymorth â materion sy’n ymwneud â bwlio.

Gwefan Bullying UK (mewn ffenestr newydd)

ID: 172 Adolygwyd: 18/1/2012