Cylchfa Sir Benfro

Gwahanu


Pan fo perthynas yn dod i ben, mae rheswm da dros hynny fel arfer, ond mae'n gallu bod yn sefyllfa anodd, i'r sawl sy'n cael ei wrthod ac i'r sawl sy'n dod â'r berthynas i ben.

Mae bod ar eich pen eich hun yn gallu bod yn sioc i'r system, a bydd adegau pan fyddwch chi'n colli rhai pethau oedd yn rhan o'r berthynas. Os ydych wedi cael eich gwrthod, ceisiwch beidio â chymryd pethau'n rhy bersonol. Ceisiwch fod yn agored gyda'ch partner a thrafod pethau fel bod y ddau ohonoch yn gwybod lle rydych yn sefyll. Mae trafod pethau â'ch teulu a'ch ffrindiau'n gallu bod o gymorth hefyd. Mae pawb yn dygymod â diwedd perthynas mewn ffordd wahanol, felly mae'n bwysig eich bod yn darganfod eich ffordd eich hun o ddygymod, a chofiwch, efallai eich bod yn teimlo fel pe bai'n ddiwedd y byd ar hyn o bryd, ond gallai fod yn ddechrau newydd!

Os chi yw'r un sy'n dod â'r berthynas i ben, gwnewch hynny mewn ffordd ystyrlon. Dywedwch wrth eich partner yn bersonol, nid drwy Facebook neu neges destun.

Os yw eich perthynas wedi dod i ben, gallwch siarad â chwnselydd Relate. Mae cwnselwyr Relate yn gweithio'n lleol yn Hwlffordd ac yn Arberth. Gallwch fynd i gael cyngor ar eich pen eich hun, ar ôl i'ch perthynas ddod i ben. Gallwch ffonio llinell gymorth genedlaethol Relate ar 0300 100 1234 neu er mwyn gwneud apwyntiad yn lleol ffoniwch (01267) 236737 (ar gyfer apwyntiad yn Hwlffordd) neu (01792) 480088 (ar gyfer apwyntiad yn Arberth).

ID: 171 Adolygwyd: 18/1/2012