Cylchfa Sir Benfro

Gadael Cartref


Gallech fod yn gadael cartref am nifer o resymau. Efallai eich bod yn mynd i fyw gyda pherthynas arall neu rieni ffrind, yn ymuno â phobl eraill mewn llysdeulu, neu'n mynd i fyw gyda gofalwyr maeth neu rieni mabwysiadu newydd. Efallai eich bod yn gadael cartref i fyw gyda'ch partner, neu ffrindiau yn y brifysgol, neu efallai eich bod yn gadael cartref i weithio mewn ardal arall.

Gall symud i fyw gyda'ch partner wella eich perthynas. Gallwch dreulio llawer o amser gyda'ch gilydd heb ffrindiau neu rieni o gwmpas, a gall creu cartref gyda rhywun fod yn llawer o hwyl. Ond mae'n ymrwymiad mawr, a fyddwch chi byth yn gwybod sut brofiad yw byw gyda rhywun nes byddwch wedi gwneud hynny. Cyn penderfynu byw gyda'ch gilydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod pethau'n iawn, a'ch bod yn gallu fforddio talu'r holl filiau angenrheidiol. Mae'n bwysig hefyd eich bod yn rhannu'r holl gyfrifoldebau a bod y ddau ohonoch yn cael rhywfaint o amser ar eich pen eich hun os oes angen. Os bydd y berthynas rhyngoch chi a'ch partner yn newid, a phethau'n mynd yn anodd, gallwch siarad gyda chynghorydd Relate. Mae cynghorwyr Relate yn gweithio'n lleol yn Hwlffordd ac Arberth. Gallwch ffonio llinell gymorth genedlaethol Relate ar 0300 100 1234 neu er mwyn cael apwyntiad lleol ffoniwch (01267) 236737 (ar gyfer apwyntiadau Hwlffordd) neu (01792) 480088 (ar gyfer apwyntiadau Arberth).

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth edrychwch ar yr erthyglau canlynol:

Tai

Hanfodion Prifysgol

Maethu a Mabwysiadu 

 

ID: 168 Adolygwyd: 8/12/2011