Cylchfa Sir Benfro

Ysgariad


Pan fo priodas yn cael ei ddiweddu'n gyfreithlon, gelwir hynny'n ysgariad.

Er mwyn cael ysgariad, mae angen i chi fynd drwy'r llys lleol a phrofi nad yw'r briodas yn bodoli mwyach oherwydd un o'r rhesymau isod: godineb, ymddygiad afresymol, gadael, dwy flynedd ar wahân neu bum mlynedd ar wahân.

Gall ysgariad fod yn broses gymhleth a thrawmatig ac mae angen cyfreithiwr fel arfer gan fod llawer o wahanol faterion i'w hystyried, e.e. lles y plant, a phwy fydd yn gofalu amdanynt, rhannu eiddo a materion ariannol.

Os yw eich rhieni'n ysgaru, 'does dim bai arnoch chi. Mae gan blant sy'n rhan o ysgariad hawliau hefyd, a gallwch gael gwybodaeth amdanynt drwy ymweld â Gwefan Liberty.

 

Gall Relate ddarparu cyngor hefyd i blant a phobl ifanc sy'n rhan o ysgariad. Mae cynghorwyr Relate yn gweithio'n lleol yn Hwlffordd ac Arberth. Gallwch ffonio llinell gymorth genedlaethol Relate ar 0300 100 1234 neu er mwyn gwneud apwyntiad yn lleol ffoniwch (01267) 236737 (ar gyfer apwyntiad yn Hwlffordd) neu (01792) 480088 (ar gyfer apwyntiad yn Arberth).

 

ID: 166 Adolygwyd: 8/12/2011