Cylchfa Sir Benfro

Cariadon


Dylai cariadon fod yn hapus gyda'i gilydd y rhan fwyaf o'r amser, gan rannu'r adegau da a'r adegau drwg a gallu chwerthin a chael hwyl gyda'i gilydd. Mae pob perthynas yn wahanol: mae rhai cyplau'n dadlau drwy'r adeg, mae eraill nad ydynt byth yn dadlau. Bydd rhai'n teimlo eu bod eisiau anfon negeseuon testun at ei gilydd yn aml a gweld ei gilydd bob diwrnod, a bydd cyfarfod unwaith yr wythnos yn ddigon i eraill. Mae beth bynnag sy'n gweithio i chi yn dda i chi, felly peidiwch â barnu eich perthynas chi na pherthynas neb arall ar sail beth sy'n gweddu i gyplau eraill.

Mae'n braf bod gyda rhywun rydych yn ei garu ond mae ar bawb angen ffrindiau weithiau, felly peidiwch â cholli cysylltiad â'ch ffrindiau. Byddwch yn agored ac yn onest gyda'ch cariad, siaradwch am eich gobeithion ar gyfer y dyfodol, peidiwch â chadw cyfrinachau oddi wrth eich gilydd a gwrandewch ar eich gilydd.

Os ydych yn teimlo bod rhywbeth o'i le, ceisiwch drafod pethau gyda'ch partner. Os nad yw pethau'n gwella, peidiwch ag ofni dod â'r berthynas i ben. Os yw eich partner yn eich cam-drin, mae'n bwysig iawn eich bod yn dweud wrth rywun.

Adran Cam-drin (mewn ffenestr newydd)

Os oes arnoch angen cyngor ar-lein am berthynas, ewch i Dear Cupid (mewn ffenestr newydd) neu i adran Perthynas y BBC.

 

Gall cynghorwyr Relate Cymru eich helpu i ymdrin â phroblemau yn eich perthynas. Maent yn ymdrin â'r canlynol:

  • Cyngor ynglŷn â Pherthynas.
  • Cyngor i Blant a Phobl Ifanc.
  • Cyngor dros y ffôn.

Mae cynghorwyr Relate yn gweithio'n lleol yn Hwlffordd ac Arberth. Gallwch ffonio llinell gymorth genedlaethol Relate ar 0300 100 1234 neu er mwyn gwneud apwyntiad yn lleol ffoniwch (01267) 236737 (ar gyfer apwyntiad yn Hwlffordd) neu (01792) 480088 (ar gyfer apwyntiad yn Arberth).

 

ID: 165 Adolygwyd: 8/12/2011