Cylchfa Sir Benfro

Profedigaeth


Os bydd rhywun agos atoch yn marw, nid oes ffordd hawdd o ddileu'r boen a'r galar. Mae pobl yn delio gyda'r profiad o golli rhywun annwyl mewn ffyrdd gwahanol. Bydd rhai'n teimlo'n ddiymadferth - bydd eraill yn teimlo'n flin iawn. Mae rhai pobl yn dal i fynd fel arfer - bydd eraill yn methu peidio â meddwl am y peth.

Rhowch amser i chi'ch hun feddwl am bethau ac i ddelio gyda'r brofedigaeth yn eich ffordd eich hun. Peidiwch â chadw pethau i chi'ch hun am ormod o amser. Os ydych yn yr ysgol, gallwch ofyn am gael gweld cynghorydd yn yr ysgol. Am restr o wasanaethau cymorth yn eich ysgol chi cliciwch yma.

 

Gall Gofal Galar Cruse eich helpu hefyd. Gallwch ffonio eu llinell gymorth ar 0844 477 9400 neu ymweld ag www.rd4u.org.uk, sef gwefan sydd wedi cael ei datblygu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc gan weithio gyda Cruse. Gallant eich helpu hefyd os ydych yn poeni am rywun arall.

Os yw ffrind i chi wedi colli rhywun annwyl, efallai nad ydych yn gwybod beth i'w wneud neu beth i'w ddweud. Mae'n bwysig bod eich ffrind yn gwybod eich bod wrth law os oes arno angen rhywbeth, felly gallech anfon neges destun neu gerdyn, neu ffonio i ddweud eich bod yn meddwl amdano a'ch bod yn barod i wrando pan fo'n barod i siarad.

 

ID: 164 Adolygwyd: 8/12/2011