Cylchfa Sir Benfro

Bod yn Rhiant


Mae bod yn rhiant (os ydych wedi cynllunio hynny neu beidio) yn un o'r pethau anoddaf a fydd yn digwydd i chi ar unrhyw adeg yn eich bywyd - mae hefyd yn un o'r profiadau sy'n rhoi'r boddhad mwyaf i chi.

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd roi gwybodaeth i chi am ofal plant, addysg gynnar a gwasanaethau plant eraill yn Sir Benfro. Gall hefyd roi gwybodaeth i chi am lawer o faterion eraill sy'n ymwneud â bod yn rhiant, fel cael eich Credydau Treth Plant, budd-daliadau eraill y gallech fod yn gymwys iddynt a sut i sefydlu Cronfeydd Ymddiriedolaeth i Blant. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y gwasanaeth, ffoniwch (01646) 683919 neu anfonwch ebost fis@pembrokeshire.gov.uk

Gwefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (mewn ffenestr newydd)

 

Er mwyn cael gwybodaeth gyffredinol am faterion ymarferol sy'n ymwneud â magu plant, gan gynnwys cyngor ynglŷn â beichiogrwydd a gofal plant, a gwybodaeth am iechyd a diogelwch, ewch i Wefan Directgov:

Gwefan Gwybodaeth i Rieni DirectGov (mewn ffenestr newydd)

 

ID: 163 Adolygwyd: 8/12/2011