Cylchfa Sir Benfro

Gweithio Dramor


www.unaexhcnage.org

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro yn bartner cofrestredig o Cyfnewid UNA ym mis Medi 2014. Ers hynny, rydym wedi cael nifer o straeon llwyddiannus ac wedi anfon pobl ifanc o Sir Benfro dros y byd i gyd: Gwlad Belg, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, y Ffindir a'r Almaen, i enwi dim ond rhai.

Mae dros 60 o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael o dan ymbarél Cyfnewid UNA, mewn 14 o wledydd, yn amrywio o 10 diwrnod i ddeufis, felly, beth bynnag yw eich diddordeb chi, dylech allu dod o hyd i brosiect addas.   

Mae'r Tîm Ieuenctid Targedig ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect i fod yn sefydliad cynhaliol, a gobeithiwn y bydd yn gyfle i wahodd pedair gwlad i gymryd rhan mewn gweithgareddau antur yn Sir Benfro, yn ystod cwrs preswyl a fydd yn para pythefnos.  

Yn ddiweddar, sefydlom weithgor gyda'n gwirfoddolwyr, fel ffordd o hyrwyddo Rhaglenni Cam wrth Gam Cyfnewid UNA a ffordd o godi arian tuag at gostau mynd dramor.

Os ydych chi o'r farn y gallai'r rhaglen Cam wrth Gam fod yn addas i chi, neu os hoffech ychydig o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Kelly Anderson - Tîm Ieuenctid Targedig, 01437 776118/07796183901 , i gael sgwrs anffurfiol.

 

Gwaith gwirfoddol dramor gyda VSO UK

Mae VSO yn cynnig gwaith gwirfoddol o amgylch chwe phrif faes:

  • Anabledd.
  • Addysg.
  • Iechyd.
  • HIV ac Aids.
  • Cyfranogiad a Llywodraethu.

Diogelu Bywoliaeth. Mae gweithio dramor yn ffordd dda o ehangu eich gorwelion, a gall y profiadau y byddwch yn eu hennill edrych yn dda iawn ar eich CV. Efallai y byddwch am weithio dramor dros yr haf, neu efallai y byddwch am gymryd blwyddyn allan gan gyfuno gweithio a theithio dramor. 

Mae sawl gwlad yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc weithio dramor. Dyma flas i chi o rai o'r cyfleoedd sydd i'w cael.

 

BUNAC (Working Adventures Worldwide)

Mae'n cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer rhaglenni gwaith, gwersylloedd haf a  gwirfoddoli dramor.

 

Camp America

Dyma gyfle i wneud rhywbeth gwahanol â'ch haf a'i dreulio yn byw ac yn gweithio yn yr UDA naill ai gyda phlant fel arweinydd gweithgareddau/cwnsler neu ‘tu ôl i'r llenni' fel staff cefnogol, mewn Gwersyll Haf Americanaidd.

 

 

 

ID: 86 Adolygwyd: 24/6/2015