Cylchfa Sir Benfro

Gweithio Dramor


Gwaith gwirfoddol dramor gyda VSO UK

Mae VSO yn cynnig gwaith gwirfoddol o amgylch chwe phrif faes:

  • Anabledd.
  • Addysg.
  • Iechyd.
  • HIV ac Aids.
  • Cyfranogiad a Llywodraethu.

Diogelu Bywoliaeth. Mae gweithio dramor yn ffordd dda o ehangu eich gorwelion, a gall y profiadau y byddwch yn eu hennill edrych yn dda iawn ar eich CV. Efallai y byddwch am weithio dramor dros yr haf, neu efallai y byddwch am gymryd blwyddyn allan gan gyfuno gweithio a theithio dramor. 

Mae sawl gwlad yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc weithio dramor. Dyma flas i chi o rai o'r cyfleoedd sydd i'w cael.

 

BUNAC (Working Adventures Worldwide)

Mae'n cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer rhaglenni gwaith, gwersylloedd haf a  gwirfoddoli dramor.

 

Camp America

Dyma gyfle i wneud rhywbeth gwahanol â'ch haf a'i dreulio yn byw ac yn gweithio yn yr UDA naill ai gyda phlant fel arweinydd gweithgareddau/cwnsler neu ‘tu ôl i'r llenni' fel staff cefnogol, mewn Gwersyll Haf Americanaidd.

 

Euro Summer Jobs

Mae'n darparu cronfa ddata o swyddi haf sydd ar gael ledled Ewrop.

Disneyland Summer Work Experience

Mae'r rhaglen profiad gwaith dros yr haf yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol dreulio gwyliau'r haf yn gweithio yn Walt Disney World. Mae Disney hefyd yn cynnig rhaglenni eraill y gallech fod â diddordeb ynddynt.

Disney International Programs

 

 

 

 

ID: 86 Adolygwyd: 10/9/2012