Cylchfa Sir Benfro

Dolenni cyswllt defnyddiol


Cymru, DU, Ewrop a'r Byd

Cyngor Blwyddyn Allan

Profiad Go Iawn Blwyddyn Allan  

Gwasanaethau Mewnfudo, teithebau gwaith a thrwyddedau gwaith

Gwirfoddoli Byd-eang

Teithio Cyfrifol (Teithio fel person lleol)

ECTARC (Cyfleoedd i ymuno â rhaglenni profiad gwaith yn yr UE)

 

Ydych chi'n fyfyriwr israddedig neu'n gyn-fyfyriwr sydd wedi graddio'n ddiweddar, ac sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yng Nghymru? Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd trwy weithio/hyfforddi dramor?

Gallwch wneud cais am le ar raglen lleoliadau gwaith deuddeg wythnos ectarc, Erasmus+, yn Barcelona, Berlin, Bordeaux, Hambwrg, Fflorens a Sevilla.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.ectarc.com/working-abroad

 

Gwaith Tramor yn ystod Blwyddyn Allan

 

Teithio a Chludiant Lleol

Gwasanaethau Bysiau Lleol

Gwasanaethau Trên

Gwasanaethau Fferïau

Gwasanaeth Tacsi Dŵr

 

Bysiau'r Arfordir

·        Roced Poppit

·        Gwibiwr Strwmbl

·        Pâl Gwibio

·        Gwibfws yr Arfordir

·        Y Gwibiwr Celtaidd

 

Pembrokeshire Greenways

Traveline Cymru

National Rail Enquiries 08457 48 49 50

National Express 08705 80 80 80

Tocyn Archwilio Cymru

 

Newyddion Lleol

Western Telegraph

County Echo

Tenby Observer

Milford Mercury

Radio Sir Benfro

 

Hanfodion Teithio

Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar gyfer cyngor teithio)

Yr Adran Iechyd (Cyngor Iechyd i Deithwyr)

Iechyd Teithio - Byw'n Dda - NHS Choices

Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (cyngor ar arian tramor)

Gwasanaeth Cyngor ar Arian (Teithio Dramor)

Swyddfa'r Post

Cyfrifiannell Trosi Arian Cyfred a Chyfraddau Cyfnewid Arian Tramor

Pasbortau

Teithebau

Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC)

 

Ewrop

Astudio

Gweithio

Gwirfoddoli/Cyfnewid

Teithio

 

Diwylliant a Threftadaeth

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Visit Wales

Visit Pembrokeshire

BBC Wales - Dysgu Cymraeg

Geiriadur Saesneg/Cymraeg Ar-lein Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Gwleidyddiaeth

Y Comisiwn Etholiadol

Gwnewch Wleidyddiaeth

Am fy mhleidlais i

Tŷ'r Cyffredin

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru

Y Senedd Ewropeaidd

Swyddfa'r DU y Senedd Ewropeaidd

 

 

 

 

 

 

 

ID: 96 Adolygwyd: 11/5/2015