Cylchfa Sir Benfro

Pleidleisio am y tro cyntaf


Nawr eich bod yn 18 gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud  - defnyddiwch eich hawl i bleidleisio!

Os ydych yn pleidleisio am y tro cyntaf ac yn ansicr o'r hyn i'w wneud, edrychwch ar Ganllaw Gorsaf Pleidleisio Y Comisiwn Etholiadol.

Bydd y canllaw cam wrth gam hwn yn dangos popeth sydd arnoch angen ei wybod, gan ddechrau gyda derbyn eich cerdyn cofrestru, fel bod gennych yr hawl i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio.

Fy mhleidlais i - Canllaw Pleidleisio (agor ffenestr newydd)

Clip fideo - Pleidleisio am y tro cyntaf (agor ffenestr newydd)

 

ID: 94 Adolygwyd: 21/11/2011