Cylchfa Sir Benfro

Beth yw’r Gofrestr Etholwyr?


Mae'r gofrestr etholwyr yn rhestr o bawb sydd yn gofrestredig i bleidleisio. Mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr cyn y gallwch bleidleisio mewn etholiad.

Nid ydych yn cael eich cofrestru yn awtomatig. Mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen gofrestru etholiadol. Anfonir ffurflen i'ch cartref yn flynyddol.

Llenwch y ffurflen, llofnodwch hi'n bersonol, fel y nodir, a'i anfon yn ôl i'r:

Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol,
8 Stryd Fawr,
Hwlffordd,
SA61 2EP.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gofrestru etholiadol, neu os hoffech wirio a ydych ar y gofrestr etholwyr, cysylltwch â'r Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol ar  01437 775844 neu anfonwch e-bost i electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 91 Adolygwyd: 21/11/2011