Cylchfa Sir Benfro

Pwy all bleidleisio?


I bleidleisio mewn etholiadau yn y DU mae'n rhaid i chi fod yn:

  • 18 oed neu'n hŷn
  • Dinesydd o'r DU, gwlad yn y Gymanwlad neu Weriniaeth Iwerddon
  • Dinesydd o wlad arall yn yr UE (er na allant bleidleisio mewn etholiadau Seneddol y DU)
  • Ar y gofrestr etholwyr
  • Ddim mewn categori wedi'i wahardd rhag pleidleisio e.e. os ydych wedi eich cyhuddo o drosedd ac rydych yn y carchar

Gallwch dim ond bleidleisio mewn etholiad os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn eich ardal.

 

ID: 90 Adolygwyd: 21/11/2011