Cylchfa Sir Benfro

Gwleidyddiaeth


Mae'r bobl a etholwyd mewn etholiadau yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch yn ddyddiol - o'r hyn sy'n digwydd mewn ysgolion lleol a pha gyfleusterau chwaraeon sydd gennych, i faterion cenedlaethol megis gofal iechyd ac addysg, i faterion byd-eang megis yr amgylchedd.

Yn y DU, gallwch ddewis a fyddwch yn pleidleisio ai peidio. Ond os nad ydych yn pleidleisio rydych yn gadael i bobl eraill, efallai nad ydych yn cytuno â nhw, wneud penderfyniadau am faterion sy'n effeithio arnoch chi. 

Sut y mae gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Pwy all bleidleisio?

Beth yw'r Gofrestr Etholwyr?

Pam y dylwn i Gofrestru?

Pwy ddylai Gofrestru?

Pleidleisio am y tro cyntaf

Cysylltwch â Ni

 

ID: 88 Adolygwyd: 21/11/2011