Cylchfa Sir Benfro

Ewrop


Os ydych yn bwriadu astudio, gweithio, gwirfoddoli, teithio neu fynd ar daith gyfnewid yn Ewrop mae gan Borthol Ieuenctid Ewrop bopeth sydd arnoch angen ei wybod.

Astudio: Mae astudio dramor yn ffordd wych o wella eich sgiliau iaith, archwilio  diwylliant gwahanol a chwrdd â phobl mewn gwledydd eraill. Mae hefyd yn edrych yn wych ar eich CV.

Gweithio: Byddwch yn barod am wahaniaethau annisgwyl rhwng gweithdrefnau  ymgeisio eich gwlad gartref a'r wlad y byddwch yn ymweld â hi. Mae gan y Porthol Ieuenctid wybodaeth am faterion gweithio, cyfreithiau, prosesau recriwtio, trwyddedau gweithio etc...

Gwirfoddoli/cyfnewid: Mae gwirfoddoli yn eich cyflwyno i bobl a diwylliannau newydd, gan roi profiadau amhrisiadwy i chi a fydd yn gwella neu'n dylanwadu ar eich gyrfa yn y dyfodol. Bydd y Porthol Ieuenctid yn rhoi gwybodaeth i chi am bopeth o'r Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd (EVS) i Gyfleoedd Cyfnewid i Ieuenctid a gwersylloedd gweithio.

Teithio: Mae'r Porthol Ieuenctid yn darparu gwybodaeth ymarferol o deithio yn Ewrop i le i aros (hyd yn oed os ydych am wario'r nesaf peth i ddim). P'un ai eich bod yn ymweld â Gwlad, yn symud yno am ychydig o fisoedd neu'n byw yno'n barod, gall y Porthol eich helpu chi. 

 

ID: 85 Adolygwyd: 21/11/2011