Cylchfa Sir Benfro

Yswiriant Teithio


Mae yswiriant teithio yn angenrheidiol ar gyfer pob teithiwr. Gall fod o gymorth i chi os ydych yn colli eich bagiau, yn mynd yn sâl, yn cael damwain, yn ddioddef trosedd etc...

Gallwch brynu polisi un daith, sy'n darparu yswiriant i chi am hyd eich taith, neu os ydych yn bwriadu teithio'n gyson gallwch brynu cynllun blynyddol sy'n darparu yswiriant i'ch holl deithio am y flwyddyn. 

Mae sawl banc, archfarchnad, cwmni yswiriant, canolfan manwerthu etc... bellach yn cynnig yswiriant teithio - defnyddiwch y rhyngrwyd i ymchwilio am yr yswiriant  gorau ar eich cyfer.

Gallai fod arnoch angen Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Mae hwn yn eich galluogi i gael gofal iechyd gan y wladwriaeth yn holl wledydd Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) ac yn y Swistir am gost ostyngol neu weithiau yn rhad ac am ddim. I ymgeisio am eich Cerdyn EHIC.

 

ID: 84 Adolygwyd: 21/11/2011