Cylchfa Sir Benfro

Arian


Lleihewch y perygl o gael eich arian wedi ei ddwyn tra byddwch ar eich gwyliau drwy ddilyn y cyngor canlynol.

  • Cadwch eich arian yn ddiogel dan glo (mae gan y rhan fwyaf o westai sêff)
  • Peidiwch â chario eich holl arian gyda chi - cariwch y swm y credwch y bydd ei angen arnoch am y dydd.
  • Defnyddiwch wregys arian, bag â sip neu fag â strap ysgwydd a all ffitio ar draws eich corff.
  • Dylech gael amrywiaeth o fathau o arian e.e. swm bach o arian lleol mewn darnau arian yn hytrach nag arian papur, sieciau teithio, a defnyddiwch gerdyn credyd/debyd (gallwch ddiogelu eich cerdyn credyd/debyd a sieciau teithio drwy gael polisi yswiriant arnynt)

 

ID: 82 Adolygwyd: 21/11/2011