Cylchfa Sir Benfro

Iechyd a Diogelwch


Mae mynd ar wyliau a theithio yn llawer o hwyl, ond os nad ydych yn ofalus gallai rhai pethau droi'r daith yn hunllefus.

Yr haul: Gall gormod o haul arwain atoch chi'n llosgi'n ddifrifol neu'n cael trawiad gwres a all ddifetha eich gwyliau. Gallwch gadw allan o'r haul yn ystod amserau poethaf y diwrnod, defnyddio eli haul a gwisgo het i leihau effeithiau'r haul.

Alcohol: Gall fod yn hawdd mynd dros ben llestri ar eich gwyliau, mae'n helpu os ydych yn gwybod beth rydych yn ei yfed, ac os ydych yn yfed gormod gwnewch yn siŵr bod gennych ffrind y gallwch ddibynnu arno i edrych ar eich hôl.

Diogelwch personol: Caiff teithwyr eu targedu gan droseddwyr yn aml. Cymerwch ofal ychwanegol i gadw gafael ar eich eiddo gwerthfawr e.e. defnyddiwch fag â strap sy'n ffitio ar draws eich corff, defnyddiwch wregys arian, os oes gan eich ystafell sêff, defnyddiwch hon i gadw eich eiddo gwerthfawr, peidiwch â chario eich holl arian gyda chi.

Salwch: Ble bynnag ydych chi, sicrhewch ei bod hi'n iawn i yfed y dŵr yn gyntaf. Os nad ydyw, defnyddiwch ddŵr potel a byddwch yn ofalus â rhew mewn diodydd.

Cyn i chi fynd, meddyliwch a oes angen unrhyw bigiadau arnoch er mwyn teithio'n ddiogel yn y wlad honno e.e. os ydych yn teithio yn Affrica gallai fod arnoch angen brechiad y gynddaredd, gwnewch yn siŵr bod gennych yswiriant digonol ar gyfer pob posibilrwydd e.e. os ydych yn mynd ar wyliau sgïo a'ch bod yn cael damwain, gwnewch yn siŵr bod eich yswiriant yn cynnwys unrhyw wasanaethau arbenigol a'r costau teithio er mwyn i chi gyrraedd adref.

 

 

 

ID: 81 Adolygwyd: 21/11/2011