Cylchfa Sir Benfro

Teithio a Chludiant Lleol


Teithio yn Sir Benfro

Mae rhwydwaith o wasanaethau bysiau lleol ar hyd Sir Benfro yn ogystal ag ystod o  wasanaethau trên .

Mae gan Sir Benfro ystod eang o fysiau arfordirol arbennig hefyd:

Roced Poppit

Gwibiwr Strwmbl

Pâl Gwibio

Gwibfws yr Arfordir

Y Gwibiwr Celtaidd

 

Mae'r bysiau yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o Lwybr Cenedlaethol yr Arfordir, sef 186 milltir.

Mae menter arall hefyd o'r enw Lonydd Glas Sir Benfro. Mae'n ceisio annog preswylwyr lleol ac ymwelwyr, o bob gallu, i gael mynediad i'r arfordir ac i gefn gwlad drwy ddulliau cludiant cynaliadwy, sef cerdded, seiclo, a theithio ar y bws neu'r trên. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan bwrpasol.

www.pembrokeshiregreenways.co.uk

 

Teithio o amgylch Cymru a'r DU

I gael gwybod am yr ystod o wasanaethau bysiau ar draws Cymru: Traveline Cymru

Gallwch:

  • Weld a lawrlwytho amserlenni.
  • Cynllunio eich taith.
  • Dod o hyd i'ch arhosfan bws a'ch bws nesaf.
  • Cael amserlenni bysiau ar eich ffôn symudol.
  • Eu ffonio i gael gwybodaeth ar 0871 200 22 33 (galwadau yn costio 10c y funud a chostau ychwanegol y rhwydwaith)

 

I gael rhagor o wybodaeth am amserau trenau: National Rail Enquiries 08457 48 49 50

 

I gael rhagor o wybodaeth am amserau bysiau: National Express 08705 80 80 80

I wneud y mwyaf o'ch teithio o amgylch Cymru, mae'n werth dod i wybod rhagor am Tocyn Archwilio Cymru. Dyma un tocyn sy'n rhoi'r rhyddid i chi fwynhau mynediad diderfyn i holl wasanaethau prif linellau trên Cymru a bron i bob gwasanaeth bws. Mae'n cynnig gwerth am arian ar gyfer teithio yn ystod gwyliau ac mae'n cynnwys mynediad gostyngedig i atyniadau allweddol a llety ledled Cymru.

 

 

 

ID: 78 Adolygwyd: 3/6/2015