Cylchfa Sir Benfro

Gwirfoddoli Amgylcheddol


Mae mwy o bobl ifanc yng Nghymru'n gwirfoddoli yn awr nag erioed o'r blaen!

Rhesymau dros wirfoddoli:

  • Os ydych yn ystyried gyrfa benodol ond yn ansicr mai dyma'r un i chi, byddai lleoliad gwirfoddol yn help i benderfynu.
  • Os oes gennych ddiddordeb mewn pwnc arbennig e.e. yr amgylchedd/cadwraeth, gall gwirfoddoli roi cyfle i chi wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau - yn ogystal â helpu eich cymuned leol.

Efallai nad oes gennych rywbeth i'w wneud ar benwythnosau neu ar nosweithiau - felly efallai dyma eich cyfle chi i ddod o hyd i rywbeth difyr i'w wneud.

Mae tua 400 o gyfleoedd gwirfoddoli gwahanol i'w cael yn lleol a gall Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) eich helpu i gael gafael ar y rhain a'ch cefnogi drwyddi draw.

Os oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli amgylcheddol yn benodol, mae llawer o weithgareddau sy'n helpu yn eich cymuned a gwella'r amgylchedd. Mae gan PAVS dros 60 o gyfleoedd a restrwyd o dan y pynciau amgylchedd a chadwraeth yn Sir Benfro yn unig. Mae'r rhain yn amrywio o rifo pili-pala i glirio ardal coetir i wella mynediad ato.

Mae hefyd amrywiaeth o brosiectau sy'n cael eu cynnal yn Sir Benfro sydd yn gallu cynnig hyfforddiant ar bynciau fel sgiliau coetir neu ymwybyddiaeth amgylcheddol (Fel Gwobr John Muir) Mae gan rai o'r cyfleoedd/cynlluniau gyfyngiadau o ran oedran neu ble rydych yn byw, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â PAVS (manylion isod).

Mae pob un o'r cyfleoedd sydd ar gael yn Sir Benfro i'w gweld ar Wefan Gwirfoddoli Cymru, cliciwch ar y ganolfan yn Hwlffordd a bydd hyn yn eich arwain at dudalen PAVS lle gallwch chwilio fesul pwnc. 

Os gwelwch rywbeth sydd o ddiddordeb i chi nodwch y cyfle a chysylltwch â PAVS (manylion isod). Byddant yn cynnig rhagor o wybodaeth i chi a gallwch wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd. Gallwch wneud apwyntiad i gwrdd yn swyddfeydd PAVS, Hwlffordd neu mewn trefi eraill ledled Sir Benfro.

Am ragor o wybodaeth neu i wneud apwyntiad, cysylltwch â Jean Morris ar (01437) 769422 neu anfonwch neges e-bost at volunteering@pavs.org.uk. Mae gwybodaeth ar wirfoddoli i'w chael ar wefan PAVS hefyd.

PAVS Gwirfoddoli yn Sir Benfro

 

 

ID: 75 Adolygwyd: 21/11/2011