Cylchfa Sir Benfro

Di-waith


Os ydych dan 18 oed

Dylech gofrestru yn eich Canolfan Yrfaoedd leol. Mae gan Gyrfa Cymru - Gorllewin gynghorwyr gyrfaol arbenigol ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed, a gallant eich helpu i ddod o hyd i waith neu le ar gwrs coleg.

Mae Canolfannau Gyrfaoedd Sir Benfro yn:

2A Meyrick Street, Doc Penfro, SA72 6UT. Ffôn: (01646) 623510

Marine House, Nantucket Avenue, Aberdaugleddau, SA73 2BE. Ffôn: (01646) 691940

31-33 Stryd Fawr, Hwlffordd, SA61 2BW. Ffôn: (01437) 772100

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gyrfa Cymru: Gwefan Gyrfa Cymru (mewn ffenestr newydd)

 

 

Os ydych dros 18 oed

Bydd angen i chi gofrestru gyda'ch Canolfan Byd Gwaith leol hefyd er mwyn bod yn gymwys i gael unrhyw fudd-daliadau y gallech fod â hawl i'w cael.

Mae Canolfannau Byd Gwaith Sir Benfro yn:

Gordon Street, Doc Penfro, SA72 6EP. Ffôn: (01646) 483400

16-20 Quay Street, Hwlffordd, SA61 1BH. Ffôn: (01437) 823200

101-101a Charles Street, Aberdaugleddau, SA73 2HL. Ffôn: (01646) 483600

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Ganolfan Byd Gwaith: Gwefan y Ganolfan Byd Gwaith (mewn ffenestr newydd)

 

Os ydych rhwng 16 a 25 oed ac yn ddi-waith, gallwch ymuno â rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog.

C. Beth yw'r Tîm?

A. Gallwch ymuno â thîm o hyd at 15 o bobl am 12 wythnos o hyfforddiant, profiad gwaith a gweithgareddau llawn hwyl.

Yn ystod y 12 wythnos byddwch yn:

  • Cyflawni prosiectau cymunedol o'ch dewis.
  • Treulio wythnos ar gwrs preswyl llawn gweithgareddau.
  • Cael pythefnos o brofiad gwaith.

Beth fyddwch chi'n ei gael ohono?

Yn ystod y 12 wythnos byddwch yn cael:

  • Sgiliau ymarferol sy'n eich helpu mewn gwaith ac yn eich bywyd bob dydd.
  • Ffrindiau newydd a llawer o hwyl.
  • Cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol.
  • Cyngor gyrfaol.
  • Help i ysgrifennu CV a chwilio am waith.
  • Y boddhad o wneud gwahaniaeth yn eich cymuned.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Tîm gallwch gysylltu ag:

Ymddiriedolaeth y Tywysog, Cleddau Reach, Doc Penfro, SA72 6UJ.
Ffôn: (01646) 622013

 

ID: 156 Adolygwyd: 8/12/2011