Cylchfa Sir Benfro

Gwirfoddoli


Mae gwirfoddoli'n ffordd wych o gael profiadau newydd, i gwrdd â ffrindiau newydd ac i ddatblygu eich CV. Mae'n ddelfrydol os oes gennych amser rhydd ac os ydych am wneud rhywbeth gwirioneddol fuddiol.

Gallwch wirfoddoli i wneud unrhyw beth, o fynd â chŵn am dro i weithio dramor ar brosiect cymunedol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli yng nghanolfannau a chlybiau ieuenctid Sir Benfro. Ieuenctid Sir Benfro

 

Mae PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro) yn cynnig Rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm i bobl ifanc 16-24 oed. Mae'r cynllun hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i gofrestru, ffoniwch Jean Morris neu Caroline Graham ar (01437) 769422 neu ewch i Wefan PAVS (mewn ffenestr newydd)

 

Mae Banc Ieuenctid Sir Benfro yn darparu grantiau bach i grwpiau lleol o bobl ifanc.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Banc Ieuenctid, cliciwch yma neu cysylltwch â Tim Ramsey. Ffôn: (01646) 680863

 

Beth am ymuno â V Linx?

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed?

Fyddech chi'n hoffi treulio rhwng 2 a 4 awr yr wythnos yn helpu person ifanc ag anabledd i ddod o hyd i weithgareddau? Efallai mai V Linx yw'r cyfle rydych yn chwilio amdano.

Beth yw V LINX? Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 

Prosiect cenedlaethol yw Time Bank ac mae wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed sy'n awyddus i gofrestru a gwirfoddoli yn eu cymuned. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i'w gwefan: Gwefan Time Bank

 

Mae VSO (Gwasanaethau Gwirfoddol Tramor) hefyd yn cynnig rhaglen Ieuenctid y Byd a Theithiau Cyfnewid Byd-eang i wirfoddolwyr. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rhain, ewch i'w gwefan: Gwefan VSO

 

Gwirfoddoli Cymru - Mae digonedd o gyfleoedd i wirfoddoli gydag elusennau lleol hefyd. Ewch i Wefan Gwirfoddoli Cymru (mewn ffenestr newydd) i gael rhagor o fanylion.

 

ID: 155 Adolygwyd: 11/8/2014